מחלות מקצוע - תקנות ביטוח לאומי

מחלת-מקצוע – תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז – 1956

פרק ראשון: הרעלות ומחלות-עור

1. הרעלות – הרעלת זרניך, ניקל, ניקל קרבוניל, קדמיום ותרכובותיו, כרום, עופרת, פלואור, מנגן, כספית, זרחן בריליאום, תליום, תחמוצת הפחמן, בנצול וההומולוגים שלו, פחמן דו-גפריתי, תכשירי ניטרו ואמינו של בנצול, הרעלה על ידי תכשירים הלוגנים של הפחמנים המימניים – בהתאם פגימות במערכות הגוף השונות כתוצאה מהרעלה.

קרא עוד...

צלקות, מחלות ופגימות עור

75. ‎צלקות‎ ‎ ‎
(‎א) צלקות בגוף ובגפיים‎‎ ‎
‎‏(1) צלקות שאינן מפריעות ואינן מכערות 1%.‏ ‎
‎‏(2) צלקות מכאיבות או מכערות 10%‏ ‎
‎‏(3) צלקות נרחבות באזורים מרובים, לפי הגבוה מבין אלה:‏ ‎
‎‏ (א) 20%‏ ‎
‎‏ (ב) על פי שיטת התשיעיות (‏The Rule of Nines‏) ייקבע שטח הצלקות ביחס לשטח ‏הכולל של הגוף (בהתאם לציור). לדוגמה: צלקות על כל שטח של ירך שמאל ומחצית שטח חזה ‏קדמי מקנות 27% (18%+9%=27%).‏ ‎
‎הערה‎‎‏: לגבי צלקות המחוברות לרקמות או לאיברים, וגורמות להפרעה בתפקוד האיבר, ‏תיקבע דרגת הנכות על פי חומרת הפגיעה באותו איבר ובהתאם לתקנות המתייחסות לאותו איבר, וזאת ‏נוסף על דרגת הנכות בגין הצלקת ‎

קרא עוד...

לסתות ושיניים

73. ‎לסתות ‎
(1) ‎לסת עליונה ‎
‎א. שבר הלסת העליונה עם העתקה (‏Displacement‏)‏ ‎
I‏. בצורה קלה, המנשך תקין‏  ‎‏1%‏ ‎
II‏. בצורה בינונית עם הפרעה קלה במנשך‏    ‎‏10%‏ ‎
III‏. בצורה קשה עם הפרעות ניכרות במנשך    ‎‏20%‏ ‎
‎ב. אי-התאחות ‏‎(Non union)‎‏ של הלסת העליונה ‎
I‏. בצורה קלה עם הפרעות קלות במנשך‏    ‎‏10%‏ ‎
II‏. בצורה בינונית‏      ‎‏20%‏ ‎
III‏. בצורה קשה עם הפרעות קשות במנשך‏    ‎‏30%‏ ‎
‎ג. אבדן המכתשית ‏Processus alveolaris ‎‏) (‏ossis maxillae superioris ‎
I‏. לאורך מחצית הלסת העליונה‏    ‎‏10%‏ ‎
II‏. לאורך כל הלסת‏      ‎‏20%‏ ‎

קרא עוד...

מחלות אף, פה, אוזן וגרון

69. ‎אף‎ ‎ ‎
‎א. שינויים בצורת החיצונית‎ -    ‎ ‎
‎‏(1) בצורה קלה וללא הפרעות בנשימה‏  ‎‏1%‏ ‎

‎‏(2) בצורה ניכרת עם הפרעות בנשימה או חסר של חלק מהאף, נחיריים לא ‏גלויים  ‎‏20%‏ ‎
‎‏(3) חסר של אף כולו או חלקו, נחיריים גלויים ‏  ‎‏30%‏ ‎
‎ב. הפרעות בנשימה דרך האף כתוצאה משינוייםבחלל האף כולל‎: :Allergic & ‎Vasomotor Rhinitis Atrophic Rhinitis ‎
‎‏(1) הפרעה קלה עד בינונית‏    ‎‏1%‏ ‎

‎‏(2) הפרעה ניכרת, חסימה חד צדדית קבועה‏  ‎‏10%‏ ‎
‎‏(3) חסימה דו צדדית קבועה‏    ‎‏20%‏ ‎
‎ג. אבדן חוש הריח והטעם‎ -‎ ‎
‎‏(1) אובדן חוש הריח‏      ‎‏1%‏ ‎

‎‏(2) אובדן חוש הריח והטעם    ‎‏5%‏ ‎

קרא עוד...

ליקויים בחדות הראייה, פציעות ומחלות עיניים

52. ליקויים בחדות הראייה, פציעות ומחלות עיניים 
(א) ליקויים בחדות הראייה
לוח קביעת אחוזי הנכות לפי חדות הראייה בכל אחת משתי העיניים (להלן – הלוח)

קרא עוד...

מחלות ופגימות במערכת הלוקומוטורית (מערכת התנועה)

35.  ‎מחלות העצמות והפרקים‎ ‎ ‎
(1)  ‎ארטריטיס רבמטואידית, ניוונית או מכל סוג אחר ‎
‎א.‏  ‎אין השפעה על כושר הפעולה הכללי ואין הגבלת ‏תנועות  ‎‏1%‏ ‎
‎ב.‏  ‎קיימת השפעה קלה על כושר הפעולה הכללי או ‏התנועות  ‎‏10%‏ ‎
‎ג.‏  ‎קיימת השפעה בינונית על כושר הפעולה  ‎‏20%‏ ‎
‎ד.‏  ‎ההשפעה על כושר הפעולה הכללי היא יותר מבינונית או ‏קיימת הגבלה ניכרת בתנועות  ‎‏30%‏ ‎
‎ה.‏  ‎בצורה קשה, קיים קשיון בפרקים הקטנים ‏בלבד  ‎‏50%‏ ‎
‎ו.‏  ‎בצורה קשה מאוד, קשיון בפרקים הגדולים, המצב הכללי ‏ירוד  ‎‏80%‏ ‎
‎ז.‏  ‎בצורה חמורה, החולה רתוק לכסא  ‎גלגלים או ‏הופיעו סיבוכים רציניים  ‎‏100%‏ ‎

קרא עוד...

הפרעות נפשיות ונכות גופנית המלווה בהפרעות נפשיות.

33. ‎הפרעות פסיכוטיות ופסיכונוירוטיות‎ – PSYCHOTIC AND ‎PSYCHONEUROTIC DISORDERS ‎ ‎
‎א. הפרעה נפשית מזערית, שחלפה כושר תפקודי תקין ‏5%‏ ‎

‎ב. הפרעה נפשית עם הגבלה קלה בכושר התיפקודי ‏10%‏ ‎
‎ג. הפרעה נפשית עם הגבלה בינונית בכושר התיפקוד ‏20%‏ ‎
‎ד. הפרעה נפשית עם סימנים אובייקטיביים ניכרים, קיום צירוף הפרעות של סף גירוי נמוך, ‏הפרעות בריכוז, בחשיבה, באפקט, בכוח ההתמדה וברציה, המגבילות את הכושר התיפקודי בצורה ‏ניכרת ‏30%‏ ‎
‎ה. הפרעה נפשית עם סימנים אובייקטיביים קשים בקיום קשרים בין-אישיים תקינים ובצירוף ‏הפרעות של סף גירוי נמוך, הפרעה בריכוז, בחשיבה, באפקט, בכוח ההתמדה וברציה, המגבילות את ‏הכושר התפקודי בצורה קשה ‏50%‏ ‎
‎ו. הפרעה נפשית המלווה בהפרעה קשה בקיום יחסים בין-אישיים, בבחינת המציאות ובשיפוט, ‏בצירוף סימנים אובייקטיביים קשים של ירידה בסף הגירוי, בריכוז, בחשיבה, באפקט, בכוח ההתמדה ‏וברציה, המגבילה את הכושר התיפקודי בצורה קשה ביותר ‏70%‏ ‎
‎ז. מצב נפשי חמור ביותר עם אי-יכולת מוחלטת לתפקד באופן עצמאי, צורך בסיוע מתמיד בחיי ‏יום-יום או צורך באשפוז ‏100%‏ ‎

קרא עוד...

תסמונות נוירולוגיות והפרעות פרכוסיות (מערכת העצבים)

29. ‎תסמונות מוחיות והפרעות בעצבים הקרניאליים‎ ‎ ‎
(1)   I   ‎המיפרזיס‎ ‎Hemiparesis    

‎צד ‏דומיננטי‎         ‎ 
‎צד  ‎לא דומיננטי‎  ‎ ‎
‎א. בצורה מזערית    ‎‏10%‏  ‎‏5%‏ ‎
‎ב. בצורה קלה ‏    ‎‏30%‏  ‎‏20%‏ ‎
‎ג. בצורה בינונית    ‎‏50%‏  ‎‏40%‏ ‎
‎ד. בצורה קשה ‏    ‎‏70% ‏  ‎‏60%‏ ‎
II  ‎‏ המיפלגיה ‏Hemiplegia ‎    ‎‏100%‏  ‎‏100%‏ ‎
III‏ הפרעות בתחושה ללא שיתוק (המיאנסטזיה)‏  ‎‏ 10%‏  ‎‏5%‏ ‎

קרא עוד...

מערכת האורוגניטלית (מערכת המין והשתן)

22. ‎כליות ‎
(1) ‎צניחת הכליות‎ (Ptosis ‎או כליה נודדת‎ Ren migrans)‎ ‎
‎א. ללא הפרעות      ‎‏1%‏ ‎
‎ב. ישנן הפרעות – ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות. ‏ ‎
(2) ‎כלי‎‎ה‎ ‎בצורת פרסה‎ (kidney Horse shoe)‎ ‎
‎א. ללא סיבוכים      ‎‏1%‏ ‎
‎ב. ישנם סיבוכים – ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות. ‏ ‎

קרא עוד...

מחלות פנמיות, פציעות ומצב לאחר ניתוחים פנימיים

1. ‎בלוטות הלימפה ‎
‎‏ (1) שחפת של בלוטות הלימפה‏ ‎

    ‎א. ‏I‏. שחפת הבלוטות שפעילותה פסקה לחלוטין, נשארו רק ‏צלקות  ‎‏1%‏ ‎
  II ‎‏ נשארו צלקות נרחבות או מכערות,בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לגבי צלקות.‏ ‎
  ‎ב. שחפת הבלוטות אחרי עבור התקופה החריפה, כשקיימים סימני פעילות הדורשים טיפול ‏אמבולטורי (עם או בלי ניצורים)‏  ‎‏30%‏ ‎
  ‎ג. שחפת פעילה של הבלוטות (צוואר, בית-השחי, מפשעות)הדורשות אשפוז או ‏שכיבה  ‎‏100%‏ ‎
‎‏(2)‏Adenopathia ‎‏ (תפיחות הבלוטות)‏‎ ‎בלתי פעילה באזור מוגבל, המצב הכללי תקין  ‎‏1%‏ ‎
‎‏(3) למפומה ממאירה ‏Malignant Lymphoma ‎‏(כולל הודג’קין, למפוסרקומה וכו’) ‏ ‎
  ‎א. במצב של רמיסיה (‏‎ (remissio‎עם או בלי טיפול, מסוגל לעבודה חלקית  ‎‏50%‏ ‎
  ‎ב. במצב חריף עם סימנים כלליים (כגון חום, חולשה כללית אנמיה וכו’) ‏  ‎‏100%‏ ‎

קרא עוד...

עורך דין בתים משותפים והצמדות

משרד עורכי הדין מיכאל בנימין, הינו משרד עו"ד מקרקעין המתמחה בבתים משותפים, הצמדות, חריגות וכדומה. כמו כן, משרדינו מתמחה במכירת חניה או מחסן בבית משותף, בבניה על הגג בבית משותף, הוספת מעלית בבית משותף, תיקון תקנון בית משותף, רישום בית משותף.

משרדינו מתמחה בסיכסוכים בין שכנים לרבות בענייני גבולות ופלישה, אי תשלום ועד בית וכדומה. בנוסף, משרדינו מבצע בדיקה של הנכסים לרבות בדיקות בתב"ע (תוכנית בניין ערים) בדיקת היתרי הבניה וחריגות בניה ככל שיש. ומבצע הצמדות של חלקים מהבית המשותף לדירה מסויימת על פי דרישת הלקוח, כך גם לגבי זיקות הנאה. מישרדינו פועל לרישום בטאבו או בחברות המשכנות, ומול הגופים הרלוונטים. 

שירות אישי, מקצועי ואמין

לקוחותינו מקבלים יחס אישי מראשית הדרך ומלווים על ידינו לכל אורך הדרך, מרגע יעוץ ראשוני, הסבר ללקוח על השלכות ההליך על הלקוח ועד לביצוע בפועל

יצירת קשר

אנו ממליצים כי תצרו קשר עם עו"ד למקרקעין בירושלים ותקבלו ייעוץ ראשוני ללא כל התחייבות מצדכם.

לנחויותכם להלן קישור לקבלת, עותק מנסח טאבו, איתור גוש חלקה, מדריכים, איתור גוש חלקה על פי כתובת, צפייה במפת גוש חלקה, מידע על עסקאות נדלן שבוצעו, מדריך לרכישת דירה ראשונה ועוד.

עורך דין תמ"א 38 ופינוי בינוי

משרד עורכי הדין מיכאל בנימין, הינו משרד עו"ד מקרקעין המתמחה בתמ"א 38 ופינוי ובינוי. בנוסף משרדינו מתמחה בלליווי פרויקטים ומימוש זכויות בנייה במסגרת תמ”א 38 ועסקאות פינוי בינוי במסגרת תמ”א 38 תיקון 2. כידוע, תמ"א 38 היא תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. כתמריץ לחיזוק, מוענקות זכויות בנייה וכך למעשה ניתן לבנות עוד יחידות דיור. 

למשרדנו יש את הכלים והניסיון המקצועי ליתן שירות מקיף לליווי דיירים ויזמים בפרוייקט מסוג תמ"א 38 וכן תמ"א 38 /2 המאפשרת ביצוע הפרוייקט במתכונת "פינוי בינוי" לנכס הספציפי ובנייתו מחדש.

שירות אישי, מקצועי ואמין

לקוחותינו מקבלים יחס אישי מראשית הדרך ומלווים על ידינו לכל אורך הדרך, מרגע החלטתם לביצוע תמ"א 38 או פינוי ובינוי ועד לקבלת התוצאה הסופית.

יצירת קשר

אנו ממליצים כי תצרו קשר עם עו"ד למקרקעין בירושלים ותקבלו ייעוץ ראשוני ללא כל התחייבות מצדכם.

לנחויותכם להלן קישור לקבלת, עותק מנסח טאבו, איתור גוש חלקה, מדריכים, איתור גוש חלקה על פי כתובת, צפייה במפת גוש חלקה, מידע על עסקאות נדלן שבוצעו, מדריך לרכישת דירה ראשונה ועוד.

עורך דין ירושות, צוואות, עזבונות והסכמי ממון

משרד עורכי הדין מיכאל בנימין, הינו משרד עו"ד בירושלים המתמחה בדיני ירושה, דיני צוואה ועזבונות, בנוסף מתמחה המשרד בעריכת צוואות, ירושות והסכמי ממון. כמו כן, משרדינו מתמחה בהגשת התנגדויות לצוואות, הגשת בקשות לצו קיום צוואה ולצו ירושה, ניהול הליכים משפטיים בכל תחומי דיני צוואות ודיני ירושות, הסכמי ממון, הסכמי ידועים בציבור- החיים במשותף, ניהול עזבונות וכדומה. 

שירות אישי, מקצועי ואמין

לקוחותינו מקבלים יחס אישי מראשית הדרך ומלווים על ידינו לכל אורך הדרך, מרגע החלטתם לעריכת הצוואה, צו קיום צוואה, קבלת הירושה או עריכת הסכם הממון ועד לקבלת דרישתם הסופית.

יצירת קשר

אנו ממליצים כי תצרו קשר עם עו"ד בירושלים המתמחה בעריכת צוואות, ירושות והסכמי ממון, ותקבלו ייעוץ ראשוני ללא כל התחייבות מצדכם.

לנחויותכם להלן קישור לרשם לענייני ירושה.

עורך דין חוזה מכר דירה

משרד עורכי הדין מיכאל בנימין, הינו משרד עו"ד מקרקעין המתמחה בייצוג מכירה וקניה של דירות מאנשים פרטיים ומקבלנים ועוד. כמו כן, משרדינו מתמחה במתן ייעוץ משפטי וייצוג בהסכמי מכר דירה, עריכת חוזים והסכמים מורכבים במקצועיות. בנוסף, משרדינו מתמחה בבדיקת הנכסים טרם העסקה לרבות בדיקות בתב"ע (תוכנית בניין ערים) בדיקת היתרי הבניה וחריגות בניה ככל שיש וקבלת ייעוץ בהתאם. משרדינו מבצע הצמדות, זיקות הנאה, שעיבודים, בדיקות והעברת נכסים בטאבו או בחברות המשכנות, עריכה או בדיקה של החוזה על נספחיו לרבות יפוי כח, הסדר התשלומים, מפרט טכני במידת הצורך ומכתב החרגה. בנוסף, משרדינו פועל מול הגופים הרלוונטים לרישום מהיר הן של הנכס והן של הערות אזהרה. 

שירות אישי, מקצועי ואמין

לקוחותינו מקבלים יחס אישי מראשית הדרך ומלווים על ידינו לכל אורך הדרך, מרגע החלטתם לרכוש דירה או למכור דירה ולאחר מכן יעוץ כדאיות העסקה והחוזה שעליו חותמים והשלכותיו על הלקוח  ועד לקבלת הדירה או מכירתה.

יצירת קשר

אנו ממליצים כי תצרו קשר עם עו"ד למקרקעין בירושלים ותקבלו ייעוץ ראשוני ללא כל התחייבות מצדכם.

לנחויותכם להלן קישור לקבלת, עותק מנסח טאבו, איתור גוש חלקה, מדריכים, איתור גוש חלקה על פי כתובת, צפייה במפת גוש חלקה, מידע על עסקאות נדלן שבוצעו, מדריך לרכישת דירה ראשונה ועוד.

 

עורך דין ביטוח לאומי

משרד עורכי הדין מיכאל בנימין, הינו משרד עו"ד נזיקין המתמחה בתביעות ביטוח לאומי הן בנכות כללית והן כתאונות עבודה, החל  מהודעה למוסד לביטוח לאומי על הפגיעה ואו מחלה וכך גם קבלת דמי פגיעה, קצבת נכות ושיקום,  עם זאת משרדינו מתמחה בהכרה בפגיעה ואו במחלה, החמרה של אותה פגימה, ערעור על הוועדות הרפואיות וייצוג בוועדות הרפואיות ובבתי המשפט, דמי ניידות, קצבאות למינהם וכדומה. כמו כן, משרדינו מתמחה בהוכחת חבות (אחריות והכרה) ביטוח לאומי, אשר פעמים רבות המוסד לביטוח לאומי אינו מכיר בחבותו. בנוסף, משרדינו מתמחה בהוכחת "קשר סיבתי" "עוולות" והוכחת "נזק", מול המוסד לביטוח לאומי. 

משרדינו מתמחה בתביעות מול משרד הביטחון, ובעל קשר נרחב עם מומחים בעלי שם אשר עובדים עם משרדינו ונותנים חוות דעת אשר מקובלות בכל טריבונאל שיפוטי לרבות ועדות רפואיות רגילה ועליונה.

שירות אישי, מקצועי ואמין

לקוחותינו מקבלים יחס אישי מראשית הדרך ומלווים על ידינו לכל אורך הדרך, מרגע קבלת כל העובדות הרלוונטיות ואיסוף החומר שבידי הלקוח ולאחר מכן יעוץ על ידי מומחה מטעמינו לבדיקה של גודל הנזק והשלכותיו על לקוח הניזוק ועד לקבלת זכויותיהם במהרה.

יצירת קשר

אנו ממליצים כי תצרו עימנו קשר לבירור זכויותיכם המשפטיות מהמוסד לביטוח לאומי ותקבלו ייעוץ ראשוני ללא כל התחייבות מצדכם.

בדוק סיכויי תבעתך או צור קשר עם עו"ד לביטוח לאומי

 

עורך דין משרד הביטחון

משרד עורכי הדין מיכאל בנימין, הינו משרד עו"ד נזיקין המתמחה בתביעות תוך כדי ועקב השירות, החל מהכרה בפגיעה ואו במחלה, החמרה של אותה פגימה, נכות מוסבת, ערעור על הוועדות הרפואיות וייצוג בוועדות הרפואיות ובבתי המשפט. כמו כן, משרדינו מתמחה בהוכחת חבות (אחריות והכרה לרבות PTSD פוסט טראומה) משרד הביטחון וקצין התגמולים, אשר פעמים רבות אינם מכירים בחבותם. בנוסף, משרדינו מתמחה בהוכחת "רשלנות" "קשר סיבתי" "עוולות" והוכחת "נזק", מול אגף השיקום נכים של משרד הביטחון וייצוג של נכי צה"ל, כוחות הביטחון והמשטרה מולם. ולשם כך רצוי להיוועץ עם עו"ד למשרד הביטחון המתמחה בתביעות מול משרד הביטחון אגף שיקום נכים.

משרדינו מתמחה בתביעות מול משרד הביטחון, ובעל קשר נרחב עם מומחים בעלי שם אשר עובדים עם משרדינו ונותנים חוות דעת אשר מקובלות בכל טריבונאל שיפוטי לרבות ועדות רפואיות רגילה ועליונה.

שירות אישי, מקצועי ואמין

לקוחותינו מקבלים יחס אישי מראשית הדרך ומלווים על ידינו לכל אורך הדרך, מרגע קבלת כל העובדות הרלוונטיות ואיסוף החומר שבידי הלקוח ולאחר מכן יעוץ על ידי מומחה מטעמינו לבדיקה של גודל הנזק והשלכותיו על לקוח הניזוק ועד לקבלת זכויותיהם במהרה.

יצירת קשר

אנו ממליצים כי תצרו עימנו קשר לבירור זכויותיכם המשפטיות עם עו"ד משרד הביטחון המתמחה בתביעות מול משרד הביטחון אגף שיקום נכים וקצין התגמולים ותקבלו ייעוץ ראשוני ללא כל התחייבות מצדכם.

בדוק סיכויי תבעתך או צור קשר עם עו"ד למשרד הביטחון

אחוזי וסעיפי הנכות כפי שמופיעים בתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות),המפרטים כיצד נקבעות דרגות הנכות, להלן פירוט על פי ראשי פרקים:

פרק ראשון- מחלות פנמיות, פציעות ומצב לאחר ניתוחים פנימיים

פרק שני - המערכת האורו-גניטלית (מערכת המין והשתן)

פרק שלישי תסמונות נוירולוגיות והפרעות פרכוסיות (מערכת העצבים)

פרק רביעי - הפרעות נפשיות ונכות גופנית המלווה בהפרעות נפשיות (כולל P.T.S.D)

פרק חמישי  - מחלות ופגימות במערכת הלוקומוטורית (מערכת התנועה)

פרק שישי - ליקויים בחדות הראייה, פציעות ומחלות עיניים

פרק שביעי מחלות אף, פה, אוזן וגרון

פרק שמיני - לסתות ושיניים

פרק תשיעי - צלקות, מחלות ופגימות עור

עורך דין רשלנות רפואית

משרד עורכי הדין מיכאל בנימין, הינו משרד עו"ד נזיקין המתמחה בתביעות בגין רשלנות רפואית, החל מרשלנות רפואית בלידה, טיפול רשלני בניתוח, רשלנות רפואית באיבחון מחלות, רשלנות בטיפול אסתטי לרבות פלסטיים, רשלנות במתן מינון תרופות שגוי ובמתן תרופות שגויות וכדומה. כמו כן, משרדינו מתמחה בהוכחת חבות (אחריות) המזיק שפעמים רבות הינו בתי חולים, רופאים, אונברסיטאות מטפלות אשר אינם מודים בחבותם. בנוסף, משרדינו מתמחה בהוכחת "רשלנות" "קשר סיבתי" "עוולות" והוכחת "נזק", שכן מדובר במושגים מעולם הנזיקין. 

משרדינו מתמחה בנזיקין ובעוולות רשלנות רפואית, ובעל קשר נרחב עם מומחים בעלי שם אשר עובדים עם משרדינו ונותנים חוות דעת אשר מקובלות בכל טריבונאל שיפוטי לרבות ועדות רפואיות וחברות הביטוח למיניהם ולשם כל כך רצוי להיוועץ עם עו"ד לרשלנות רפואית המתמחה ברשלנות רפואית.

שירות אישי, מקצועי ואמין

לקוחותינו מקבלים יחס אישי מראשית הדרך ומלווים על ידינו לכל אורך הדרך, מרגע קבלת כל העובדות הרלוונטיות ואיסוף החומר שבידי הלקוח ולאחר מכן יעוץ על ידי מומחה מטעמינו לבדיקה של גודל הנזק והשלכותיו על לקוח הניזוק ועד לקבלת הפיצוי במהרה.

יצירת קשר

אנו ממליצים כי תצרו עימנו קשר לבירור זכויותיכם המשפטיות עם עו"ד לרשלנות רפואית המתמחה ברשלנות רפואית ותקבלו ייעוץ ראשוני ללא כל התחייבות מצדכם.

בדוק סיכויי תבעתך או צור קשר עם עו"ד לרשלנות רפואית

עורך דין תאונות תלמידים

משרד עורכי הדין מיכאל בנימין, הינו משרד עו"ד נזיקין המתמחה בתביעות בגין תאונות תלמידים ותאונות אישיות, החל מנפילה, פציעה בזמן בלימודים לרבות בטיול שנתי וסתם בבית. כמו כן, משרדינו מתמחה בהוכחת חבות (אחריות) המזיק שפעמים רבות הינו בתי הספר, הגנים, אונברסיטאות ומכללות אינם מודים בחבותם, או בהכרה מול משרד החינוך המורים ומנהלי המוסדות. בנוסף, משרדינו מתמחה בהוכחת "רשלנות" "קשר סיבתי" "עוולות" והוכחת "נזק", שכן מדובר במושגים מעולם הנזיקין. 

משרדינו מתמחה בנזיקין ובעוולות רשלנות, ובעל קשר נרחב עם מומחים בעלי שם אשר עובדים עם משרדינו ונותנים חוות דעת אשר מקובלות בכל טריבונאל שיפוטי לרבות ועדות רפואיות וחברות הביטוח למיניהם, ולשם כל זאת רצוי להיוועץ עם עו"ד לתאונות תלמידים המתמחה בתאונות תלמידים.

שירות אישי, מקצועי ואמין

לקוחותינו מקבלים יחס אישי מראשית הדרך ומלווים על ידינו לכל אורך הדרך, מרגע קבלת כל העובדות הרלוונטיות ואיסוף החומר שבידי הלקוח ולאחר מכן יעוץ על ידי מומחה מטעמינו לבדיקה של גודל הנזק והשלכותיו על לקוח הניזוק ועד לקבלת הפיצוי במהרה.

יצירת קשר

אנו ממליצים כי תצרו עימנו קשר לבירור זכויותיכם המשפטיות עם עו"ד לתאונות תלמידים המתמחה בתאונות תלמידים ותקבלו ייעוץ ראשוני ללא כל התחייבות מצדכם.

בדוק סיכויי תבעתך או צור קשר עם עו"ד לתאונות תלמידים

עורך דין תאונות עבודה


משרד עורכי הדין מיכאל בנימין, הינו משרד עו"ד נזיקין המתמחה בתביעות בגין תאונות עבודה, החל מנפילה, פציעה או מחלה. כמו כן, משרדינו מתמחה בהוכחת חבות (אחריות) המזיק שפעמים רבות המעסיקים אינם מודים בחבותם, כך גם בהכרה מול ביטוח לאומי. בנוסף, משרדינו מתמחה בהוכחת "רשלנות" "קשר סיבתי" "עוולות" והוכחת "נזק", שכן מדובר במושגים מעולם הנזיקין. חשוב מאד להוכיח כי תאונת העבודה קרתה בזמן העבודה או בדרך הביתה או בדרך לעבודה שכן בזמנים אלו נחשבת התאונה כתאונת עבודה. ישנם מקרים, כי הגורם לפגיעה הינו מחלה בשל תנאי העבודה אשר השפיעו באופן כזה שגרמו למחלה, וגם שאותו תנאי בעבודה הוא הגורם היעיל לאותו מחלה. על כן, יש להוכיח כי מדובר בסוג של "מחלה מקצועית" אשר כתוצאה מסוג העבודה מסויים, נגרם לעובד נזק, והמחלה. לכן חשוב לפנות לייעוץ משפטי מעו"ד לתאונות עבודה, על מנת לקבל את זכויותך המשפטיות.

משרדינו מתמחה בנזיקין ובעוולות רשלנות, ובעל קשר נרחב עם מומחים בעלי שם אשר עובדים עם משרדינו ונותנים חוות דעת אשר מקובלות בכל טריבונאל שיפוטי לרבות ועדות רפואיות וחברות הביטוח למיניהם ולשם כל זאת רצוי להיוועץ עם עו"ד לתאונות עבודה המתמחה בתאונות עבודה.

שירות אישי, מיקצועי ואמין

לקוחותינו מקבלים יחס אישי מראשית הדרך ומלווים על ידינו לכל אורך הדרך, מרגע קבלת כל העובדות הרלוונטיות ואיסוף החומר שבידי הלקוח ולאחר מכן יעוץ על ידי מומחה מטעמינו לבדיקה של גודל הנזק והשלכותיו על לקוח הניזוק ועד לקבלת הפיצוי במהרה.

יצירת קשר

אנו ממליצים כי תצרו עימנו קשר לבירור זכויותיכם המשפטיות עם עו"ד לתאונות עבודה לאחר תאונות עבודה ותקבלו ייעוץ ראשוני ללא כל התחייבות מצדכם.

בדוק סיכויי תבעתך או צור קשר עם עו"ד לתאונות עבודה

מחלת-מקצוע – תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז – 1956, להלן סעיפי הנכות, בגין מחלות מקצוע:

סעיפי נכות

עורך דין תאונות דרכים


משרד עורכי הדין מיכאל בנימין, הינו משרד עו"ד תאונות דרכים המתמחה בתביעות בגין תאונות דרכים, החל מתאונות ברכב, באופנוע הולכי רגל אשר נפגעו מכלי רכב, מנפילה באוטובס, ותאונות דרכים כתאונות עבודה. כמו כן, משרדינו מתמחה בהוכחת חבות (אחריות) המזיק שפעמים רבות מדובר קרנית או חברות ביטוח אחרות ופעמים רבות נגד נהגים ללא ביטוח. בנוסף, משרדינו מתמחה בניהול משא ומתן מול חברות הביטוח.

עו"ד לתאונות דרכים מיכאל בנימין, פועל במסירות למען ללקוחותינו בכדי לקבל את מירב הפיצוי ההולם ויילחם למען כל לקוח מול כל הגורמים הרלוונטים, חשוב מאד הבחירה בעורך דין טוב ומנוסה בתאונות דרכים על מנת לקבל את הפיצוי המקסימלי. אנו נדאג ללקוחותינו לקבל פיצויים גבוהים ומתחייבים לתת את המענה הטוב ביותר שלנו, לרבות הגשת בקשה לתשלום תכוף במקרה בו הניזוק נפגע בצורה קשה וזקוק לעזרה מיידית ולשם כך רצוי להיוועץ עם עו"ד לתאונות דרכים המתמחה בכך.

שירות אישי, מקצועי ואמין

לקוחותינו מקבלים יחס אישי מראשית הדרך ומלווים על ידינו לכל אורך הדרך, מרגע קבלת כל העובדות הרלוונטיות ואיסוף החומר שבידי הלקוח ולאחר מכן עד לקבלת הפיצוי במהרה.

יצירת קשר

אנו ממליצים כי תצרו עימנו קשר לבירור זכויותיכם המשפטיות מעורך דין לתאונות דרכים המתמחה בדיני תאונות דרכים ותקבלו ייעוץ ראשוני ללא כל התחייבות מצדכם.

בדוק סיכויי תבעתך או צור קשר עם עו"ד לתאונות דרכים

עורך דין נזקי גוף - חבויות


משרד עורכי הדין מיכאל בנימין, הינו משרד עו"ד נזיקין המתמחה בתביעות בגין נזקי גוף, החל מנשיכה של כלב ועד נפילה במקומות ציבוריים או סתם נפילה ברחוב. כמו כן, משרדינו מתמחה בהוכחת חבות (אחריות) המזיק שפעמים רבות מדובר בקניון או בעיריות השונות, סופרמקטים וכדומה. בנוסף, משרדינו מתמחה בהוכחת "קשר סיבתי" "עוולות" והוכחת "נזק", שכן מדובר במושגים מעולם הנזיקין, ולכן רצוי להתייעץ עם עו"ד נזיקין המתמחה בדיני הנזיקין והרשלנות.

משרדינו מתמחה בנזיקין ובעוולות רשלנות, ובעל קשר נרחב עם מומחים בעלי שם אשר עובדים עם משרדינו ונותנים חוות דעת אשר מקובלות בכל טריבונאל שיפוטי לרבות ועדות רפואיות וחברות הביטוח למיניהם.

שירות אישי, מקצועי ואמין

לקוחותינו מקבלים יחס אישי מראשית הדרך ומלווים על ידינו לכל אורך הדרך, מרגע קבלת כל העובדות הרלוונטיות ואיסוף החומר שבידי הלקוח ולאחר מכן יעוץ על ידי מומחה מטעמינו לבדיקה של גודל הנזק והשלכותיו על לקוח הניזוק ועד לקבלת הפיצוי במהרה.

יצירת קשר

אנו ממליצים כי תצרו עימנו קשר לבירור זכויותיכם המשפטיות מעו"ד נזיקין המתמחה בדיני הנזיקין ותקבלו ייעוץ ראשוני ללא כל התחייבות מצדכם.

בדוק סיכויי תבעתך או צור קשר עם עו"ד נזקי גוף

 

עורך דין פירוק עמותה מרצון

משרד עורכי הדין מיכאל בנימין, הינו משרד עו"ד תאגידים המתמחה בפירוק עמותות. 

סיום פעילותה של עמותה יכול להתבצע בדרך של פירוק או מחיקה.

פירוק מרצון:

כאשר עמותה פעלה בהתאם לדרישות החוק, אין לה חובות, והיא רוצה לסיים את פעילותה, היא יכולה לעשות זאת בדרך של פירוק מרצון, ועליה לפעול בהתאם לנוהל פירוק מרצון.

ליווי הליך פירוק מרצון נעשה על ידי החטיבה שבמסגרתה מטופלת העמותה על פי תחום פעילותה. בסיום ההליך ולאחר הגשת כל המסמכים ובדיקתם, תקבל העמותה אישור מהרשם. ככל שיסתבר במהלך ההליך כי העמותה פועלת שלא כדין או שמתקיימות בה עילות פירוק, היא תועבר לטיפול מחלקת אכיפה ובקרה לצורך נקיטה בהליך של פירוק על ידי בית המשפט.

פירוק על ידי בית המשפט:

חוק העמותות קובע מספר עילות לפירוק עמותה, ובכלל זה חדלות פירעון וכן פעילות בניגוד לחוק, למטרות או לתקנון. במקרים שנמצא כי מתקיימת עילת פירוק בעמותה, ובהתאם לחומרת העילה, ולשיקולים נוספים, תועבר העמותה לטיפול מחלקת אכיפה ובקרה ברשות התאגידים לצורך נקיטה בהליכי פירוק על ידי בית המשפט.

רשם העמותות יוזם בקשות לפירוק כנגד עמותות וכן הוא צד לכל בקשה לפירוק המוגשת על ידי גורמים אחרים כנגד עמותה.

מחיקה:

במקרים בהם עמותה מפסיקה לפעול ניתן על פי החוק למחוק אותה.

החוק קובע שעמותה שהפסיקה לפעול הינה עמותה שהתקיים בה אחד מאלה: לא שילמה אגרה, לא הגישה דו"ח לרשם העמותות ולא מילאה אחר פסק דין או החלטה של בית משפט.  לפני התחלת הליך המחיקה עורכת החטיבה בדיקות על מנת להימנע ממצב בו תימחק עמותה שיש לה רכוש או שיש לה גירעון.

החטיבה מטפלת גם בהליכים של "מחיקה מרצון", כאשר עמותה שלא הייתה לה פעילות במשך מספר שנים מבקשת להימחק.

יצירת קשר

אנו ממליצים כי תצרו קשר עם עו"ד לפירוק עמותה ותקבלו ייעוץ ראשוני ללא כל התחייבות מצדכם.

לנחויותכם להלן קישור לרשם ההעמותות ועוד.

עורך דין רישום עמותה

משרד עורכי הדין מיכאל בנימין, הינו משרד עו"ד תאגידים המתמחה ברישום עמותות. כמו כן, משרדינו מתמחה ברישום מהיר של עמותה עם תקנון מצוי, אשר בו המייסדים מבקשים לאמץ את התקנון הנמצא בתוספת הראשונה לחוק העמותות, ובאפשרותם גם לבקש לאמץ אותו עם שינוי של שני סעיפים הנדרשים על ידי רשויות המס לצורך הכרה בעמותה כמוסד ציבורי, וכן עם שינוי סעיף 18 לתקנון המצוי בעניין מורשי החתימה. הליך הרישום במקרה כזה מבוצע על ידי מחלקת הרישום והמייסדים יקבלו התייחסות עניינית ובמידת האפשר תעודה לרישום עמותה תוך פרק זמן קצר של כ- 10 ימי עבודה.

בנוסף, משרדינו מתמחה ברישום שאינו רגיל שבו מתבצע הרישום של העמותה עם תקנון מיוחד, אשר בו המייסדים מבקשים לאמץ תקנון בניסוח שונה מהתקנון המצוי, הליך זה דורש בחינה משפטית מקצועית של סעיפי התקנון ומשך הזמן עד למתן מענה ענייני לעמותה הוא ארוך יותר, כ- 21 ימי עבודה. הליך זה מטופל על ידי החטיבה אליה תשתייך העמותה מבחינת תחום הפעילות שלה. משרדינו מבצע גם רישום חל"צ (חברה לתועלת הציבור), שבו אין אפשרות לאמץ תקנון מצוי, ולכן הליך הרישום יהיה דומה להליך המיוחד, של רישום עמותה עם תקנון מיוחד. לאחר רישום העמותה או החל"צ, כל בקשה לשינוי שם, מטרות או תקנון, תטופל על ידי החטיבה אליה משויכת העמותה באמצעות משרדינו אשר כידוע מתמחה בטיפול בבקשות מסוג זה.

יצירת קשר

אנו ממליצים כי תצרו קשר עם עו"ד לרישום עמותה ותקבלו ייעוץ ראשוני ללא כל התחייבות מצדכם.

לנחויותכם להלן קישור לרשם העמותות ועוד. 

עורך דין פירוק חברה מרצון

משרד עורכי הדין מיכאל בנימין, הינו משרד עו"ד תאגידים המתמחה בפירוק חברות. 

הליך פירוק מרצון במסלול רגיל ההליך מיועד לכל חברה, המסוגלת לשלם כל חובותיה תוך 12 חודש לאחר תחילת פירוקה. הנחיות לפירוק במסלול הרגיל :

1. לפני תחילת הליך הפירוק וודא באמצעות נסח החברה כי כל הדירקטורים של החברה אכן רשומים במרשם החברות. במידה ורשימת הדירקטורים המכהנים אינה תואמת את התדפיס יש לעדכן את המרשם בטופסשינויים בהרכב דירקטוריון.

2. על כל הדירקטורים או רובם, לחתום על תצהיר כושר פירעון . תצהיר לדוגמה

3. יש להמציא את תצהיר כושר הפירעון לרשם החברות, ולזמן אסיפה כללית של החברה לצורך קבלת החלטה על פירוק מרצון . חשוב !! על האסיפה להתקיים לא יאוחר מ 3 חודשים מיום חתימת התצהיר, אך אין טעם לקיימה כל עוד לא ניתן אישור רשם החברות לתקינות תצהיר כושר הפירעון. חשוב !! בקשות לפטור מאגרה ניתן לשלוח רק עם דו"ח המפרק הסופי. אין לשלוח לרשם החברות בקשות פטור מאגרה בשלב מוקדם יותר של התהליך.

4. עם קבלת אישור רשם החברות לתקינות תצהיר כושר הפירעון, על האסיפה כללית של החברה לקבל החלטה על הפירוק מרצון, ולמנות מפרק וזאת לא יאוחר מ 3 חודשים לאחר החתימה על תצהיר כושר הפירעון.

5. יש לפרסם ברשומות את החלטת האסיפה הכללית בדבר הפירוק מרצון, לא יאוחר מ 7 ימים מקבלת ההחלטה. נוסח הודעה לדוגמה. לתשלום אגרת פרסום ברשומות. שימו לב - על ההודעה לרשומות להיות מודפסת במלואה, ללא ציון פרטים בכתב יד, למעט החתימה. מחלקת רשומות תחזיר לפונים כל הודעה שלא תודפס כאמור. לנוחותכם מצ"ב ההודעה בקובץ וורד

6. על המפרק להודיע לרשם החברות על מינויו, לא יאוחר מ 21 יום לאחר החלטת האסיפה הכללית. הודעת מפרק לדוגמה .

7. לאחר קבלת אישור רשם החברות על תקינות הודעת המפרק, על המפרק לפעול למימוש נכסי החברה, וסילוק כל התחייבויותיה ולהכין דו"ח סופי של הפירוק.

8. לאחר הכנת הדו"ח הסופי על המפרק לזמן אסיפה כללית סופית של החברה, ולפרסם אותה בהודעה שתפורסם ברשומות לפחות חודש ימים לפני מועד האסיפה. פרסום לדוגמה. חשוב !! עקב זמני הפרסום ברשומות יש לשלוח למדור רשומות את ההודעה כחודשיים מראש לפני מועד האסיפה.

9. לא יאוחר מ7 ימים לאחר אישור הדו"ח הסופי באסיפה הכללית, על המפרק לשלוח לרשם החברות הודעה על אישור הדו"ח. הודעה לדוגמה. להודעה זו יש לצרף : א. צילומי שני הפרסומים ברשומות. ב. מסמכי בקשה לפטור מאגרה ( ככל שמבוקש פטור).

10. המתן לאישור רשם החברות על סיום ההליך או הוראות לתיקון.

יצירת קשר

אנו ממליצים כי תצרו קשר עם עו"ד לפירוק חברה ותקבלו ייעוץ ראשוני ללא כל התחייבות מצדכם.

לנחויותכם להלן קישור לרשם החברות ועוד.

עורך דין רישום חברה

משרד עורכי הדין מיכאל בנימין, הינו משרד עו"ד תאגידים המתמחה ברישום חברות. כמו כן, משרדינו מתמחה בעריכת תקנון לחברה, תיקון תקנון החברה לרבות שינוי שמה של החברה, מטרותיה, פרטים בדבר הון המניות הרשום, הון המניות, פרטים בדבר הגבלת מניות, אימות התקנון, הצהרה של הדירקטורים הראשונים, רישום חברת יחיד במסלול מקוצר, רישום חברה ללא צורך בהגעה למשרדי רשם החברות.

עם זאת, משרדינו מבצע הטיפול ברישום החברה עד 14 ימי עבודה ממועד קבלת המסמכים במשרדינו. בנוסף, מיד עם רישום החברה יישלח באמצעות פקס או דוא"ל עותק מתעודת הרישום ללקוח. לבסוף, תעודת הרישום המקורית תועבר ללקוח בדואר או בדרך אחרת שיבחר.

יצירת קשר

אנו ממליצים כי תצרו קשר עם עו"ד לרישום חברה ותקבלו ייעוץ ראשוני ללא כל התחייבות מצדכם.

לנחויותכם להלן קישור לרשם החברות ועוד.

הרמת מסך

עקרון האישיות המשפטית הנפרדת חיוני לחברה המסחרית בכלכלה המודרנית. עם זאת, הרי שהאישיות הנפרדת פועלת תמיד בעזרת ישויות טבעיות ולטובתן, ולכן עקרון האישיות המשפטית הנפרדת נגוע במלאכותיות.

קרא עוד...

עידכונים וחדשות

המלצות ועדת לוקר

המלצות ועדת לוקר כוללות המלצות ועדת גורן ובכך פגיעה קשה בציבור נכי צה"ל ומשפחותיהם


לפרטים נוספים

צרו איתנו קשר

פרטי התקשרות

כתובת : רח' אברהם לינקולן 22, ירושלים

מיקוד  : 9418635

טלפון  : 02-633-6333 

פקס   :  02-633-6339

דוא"ל :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       
 

מפת הגעה למשרדינו

כותבים עלינו

 תודה רבה למשרד עורכי דין מיכאל בנימין על יחס אישי ושירות מקצועי , הייעוץ שלכם, הגישה והסבלנות זה משהו שלא נתקלתי בו . ובסופו של דבר כמובן קיבלתי את מבוקשי. תודה רבה אמליץ בחום עידו.

כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין מיכאל בנימין, אין לראות באתר זה כתחליף לייעוץ משפטי                                                                                                 site by isweb - בניית אתרים בירושלים