תסמונות נוירולוגיות והפרעות פרכוסיות (מערכת העצבים)

29. ‎תסמונות מוחיות והפרעות בעצבים הקרניאליים‎ ‎ ‎
(1)   I   ‎המיפרזיס‎ ‎Hemiparesis    

‎צד ‏דומיננטי‎         ‎ 
‎צד  ‎לא דומיננטי‎  ‎ ‎
‎א. בצורה מזערית    ‎‏10%‏  ‎‏5%‏ ‎
‎ב. בצורה קלה ‏    ‎‏30%‏  ‎‏20%‏ ‎
‎ג. בצורה בינונית    ‎‏50%‏  ‎‏40%‏ ‎
‎ד. בצורה קשה ‏    ‎‏70% ‏  ‎‏60%‏ ‎
II  ‎‏ המיפלגיה ‏Hemiplegia ‎    ‎‏100%‏  ‎‏100%‏ ‎
III‏ הפרעות בתחושה ללא שיתוק (המיאנסטזיה)‏  ‎‏ 10%‏  ‎‏5%‏ ‎

(2)     I ‎פראפרזיס‎ Paraparesis ‎ ‎
‎א. בצורה מזערית      ‎‏10%‏ ‎
‎ב. בצורה קלה        ‎‏20%‏ ‎
‎ג. בצורה בינונית      ‎‏50%‏ ‎
‎ד. בצורה קשה, כושר הליכה מוגבל    ‎‏85%‏ ‎
‎ה. בצורה קשה, איבוד כושר הליכה    ‎‏100%‏ ‎
II‏ פראפלגיה ‏Paraplegia     ‎‏100%‏ ‎
III‏ תסמונת זנב הסוס  Cauda Equina Syndr‏ -‏  ‎אחוזי הנכות יקבעו לפי חומרת השיתוק המוגדרת בפסקה (I)‏ ‎
(3)     I ‎קוודריפארזיס‎ Quadriparesis -‎ ‎
‎א. בצורה קלה מאד      ‎‏30%‏ ‎
‎ב. בצורה קלה ‏      ‎‏60%‏ ‎
‎ג. בצורה בינונית      ‎‏90%‏ ‎
‎ד. בצורה קשה ‏      ‎‏100%‏ ‎
II‏ קוודריפלגיה ‏Quadriplegia‏ ‏    ‎‏100%‏ ‎
(4)     I ‎אי שליטה נוירוגנית על הסוגרים‎ -‎ ‎
‎א. בצורה חלקית      ‎‏30%‏ ‎
‎ב. איבוד שליטה מלא      ‎‏70%‏ ‎
‎הערה: לא ייקבעו אחוזי נכות נוספים לפי סעיף זה בפראפרזיס בדרגת נכות של ‏‏85% ויותר ובקוודריפרזיס דרגת נכות של 90% ויותר, כי אחוזי הנכות כבר ‏כלולים בקביעה לפי הסעיפים המתאימים של פרפרזיס וקוודריפרזיס ‎
II‏ איבוד נוירוגני של כח גברא – הנכות תיקבע לפי סעיף 24(9)‏ ‎
(5) ‎פגימות בעצבי המוח ‎
‎א. עצב ‏V‏ (‏Trigeminus‏)‏ ‎
‎‏ ‏I‏. בצורה קלה‏        ‎‏10%‏ ‎
II‏. בצורה בינונית‏      ‎‏20%‏ ‎
III‏. בצורה בינונית עם הפרעות תחושתיות ‏ניכרות    ‎‏30%‏ ‎
IV‏. בצורה קשה      ‎‏40%‏ ‎
‎ב. עצב (‏Facialis‏) ‏VII ‎
‎I. בצורה קלה‏        ‎‏1%‏ ‎
II‏. בצורה בינונית‏      ‎‏10%‏ ‎
‎‏ ‏III‏. בצורה קשה‏      ‎‏30%‏ ‎
‎ג. עצב ‏X‏ (‏Vagus‏)‏ ‎
‎‏ ‏I‏. בצורה קלה מאוד‏      ‎‏1%‏ ‎
‎‏ ‏II‏. בצורה קלה‏      ‎‏10%‏ ‎
III‏. בצורה בינונית‏      ‎‏20%‏ ‎
‎ד. עצב ‏XI‏(‏Accessorkus‏)‏ ‎
‎‏ ‏I‏. בצורה קלה‏        ‎‏1%‏ ‎
‎‏ ‏II‏. בצורה בינונית‏      ‎‏10%‏ ‎
‎‏ ‏III‏. בצורה קשה‏      ‎‏20%‏ ‎
‎ה. עצב ‏XII‏ (‏Hypoglonus‏)‏ ‎
‎‏ ‏I‏. בצורה קלה‏        ‎‏10%‏ ‎
‎‏ ‏II‏. בצורה בינונית‏      ‎‏30%‏ ‎
‎‏ ‏III‏. בצורה קשה‏      ‎‏40%‏ ‎
(6) Neuritis ‎ ‎
‎‏ ‏I‏. בצורה קלה‏      ‎‏1%‏ ‎
‎‏ ‏II‏. בצורה בינונית‏      ‎‏10%‏ ‎
‎‏ ‏II‏. בצורה ניכרת‏      ‎‏30%‏ ‎
‎‏ ‏IV‏. בצורה קשה‏    ‎‏ ‏  ‎‏50%‏ ‎
(7) ‎הפרעות בתקשורת (היגוי ושפה פנימית‎) -‎ ‎
‎א. הפרעות בהיגוי (דיזארטריה של הדיבור בלבד)‏ ‎
I‏.‏  ‎הפרעות ‏מזעריות      ‎‏1% ‏ ‎
II‏. בצורה קלה‏      ‎‏10%‏ ‎
III‏. בצורה בינונית‏      ‎‏20%‏ ‎
VI‏. בצורה ניכרת‏      ‎‏40%‏ ‎
‎ב. הפרעות בשפה הפנימית (אפזיה תחושתית בלבד)‏ ‎
I‏.‏  ‎הפרעות ‏מזעריות        ‎‏ ‏  ‎‏ 1%‏ ‎
II‏. בצורה קלה‏      ‎‏10%‏ ‎
III‏. בצורה בינונית‏      ‎‏20%‏ ‎
VI‏. בצורה ניכרת‏      ‎‏40%‏ ‎
‎ג. הפרעות תקשורת מעורבות קשות ‎
I‏. עם אפשרות תקשורת עם הזולת‏    ‎‏60%‏ ‎
II‏. ללא אפשרות תקשורת עם הזולת הן מן הצד ההבנתי והן מן הצד ‏הביצועי    ‎‏100%‏ ‎
‎אחוזי הנכות הכוללת ייקבעו על פי אחוז הנכות הגבוה שנקבע באחת ‏הפיסקאות בסעיף קטן זה ‎
(8) ‎הפרעות בקואורדינציה ותסמונות  ‎אקסטרא-פירמידליות כגון‎:‎ ‎
    Chorea, Athetosis, ‎Athetosis       ‎  
‎ימין‎  
‎שמאל‎‎ ‎
I‏. בצורה ‏קלה      ‎‏30%‏  ‎‏20%‏ ‎
II‏. בצורה ‏בינונית      ‎‏40%‏  ‎‏30%‏ ‎
III‏. בצורה ‏קשה      ‎‏50%‏  ‎‏40%‏ ‎
‎האחוזים הנ”ל מכוונים לפגימה של גף עליון ותחתון יחד. במקרה של פגימה בגף אחד בלבד, ‏ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם להגבלת התנועות בפרקים הפרוקסימליים של הגף בעלי התפקיד ‏הפגום‎. ‎ ‎
(9) ‎מחלת פרקינסון‎ (Morbus Parkinson)‎ ‎
‎א. חצי גוף        ‎ ‎
‎‏ ‏I‏. בצורה ‏קלה      ‎‏30%‏  ‎‏20%‏ ‎
‎‏ ‏II‏. בצורה בינונית‏    ‎‏40%‏  ‎‏30%‏ ‎
‎‏ ‏III‏. בצורה קשה ‏    ‎‏50%‏  ‎‏40%‏ ‎
‎ב. גף עליון בלבד ‎
‎‏ ‏I‏. בצורה ‏קלה      ‎‏20%‏  ‎‏10%‏ ‎
‎‏ ‏II‏. בצורה בינונית    ‎‏30%‏  ‎‏20%‏ ‎
III‏. בצורה קשה‏  ‎‏ ‏  ‎‏50%‏  ‎‏40%‏ ‎
‎ג. גף תחתון בלבד ‎
I‏. בצורה ‏קלה      ‎‏10%‏  ‎‏10%‏ ‎
II‏. בצורה בינונית‏    ‎‏20%‏  ‎‏20%‏ ‎
III‏. בצורה קשה‏    ‎‏30%‏  ‎‏30%‏ ‎
(10) Tic ‎אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 34 פסיכונוירוזיס ‎
(11) ‎אנצפלופטיה‎ (Encephalopathia‎‏)‏ ‎
‎א. ירידה ברמה הקוגניטיבית ‎
I‏.‏  ‎הפרעות ‏מזעריות        ‎‏1%‏ ‎ ‎ ‎
II‏. בצורה קלה‏      ‎‏10%‏ ‎
III‏. בצורה בינונית‏      ‎‏20%‏ ‎
IV‏. בצורה ניכרת‏      ‎‏40%‏ ‎
V‏. בצורה קשה ‏      ‎‏60%‏ ‎
VI‏. אי יכולת קוגניטיבית‏  ‎‏100%‏ ‎
‎ב. שינויים באישיות והפרעות בהתנהגות ‎
I‏.‏  ‎הפרעות ‏מזעריות      ‎‏1%‏  ‎ ‎
II‏. בצורה קלה‏      ‎‏10%‏ ‎
III‏. בצורה בינונית‏      ‎‏20%‏ ‎
IV‏. בצורה ניכרת      ‎‏40%‏ ‎
V‏. בצורה קשה‏      ‎‏60%‏ ‎
VI‏. אי יכולת תיפקוד‏      ‎‏100%‏ ‎
‎אחוזי הנכות לצורך חישוב הנכות הכוללת ייקבעו על פי אחוז הנכות הגבוה שנקבע באחת ‏הפיסקאות בסעיף קטן זה. בהפרעות הנוירולוגיות האורגניות כגון שיתוקים, תופעות אפילפטיות, ‏הפרעות בתקשורת (הפרעות בהיגוי והפרעות בשפה הפנימית) ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לסעיפים ‏המתאימים הפרעות פסיכוטיות ופסיכונוירוטיות הקשורות בפגיעה המוחית הטראומטית ‏האורגנית, כלולות בסעיף קטן זה ואין להוסיף עליהן אחוזי נכות לפי סעיפים 33, 34 ו34-א לתוספת ‏זה ‎

30. ‎הפרעות פרכוסיות‎ ‎ ‎
(1) ‎כפיון‎ (Grand Mal) ‎בהתקפים פרכוסיים המלווים איבוד ההכרה הנכות תיקבע לפי ‏הפירוט כלהלן‎:‎ ‎

‎א. לא היו התקפים פרכוסיים במשך שנתיים  ‎‏1%‏ ‎
‎ב. בצורה קלה – היו 1-4 התקפים במשך שנתיים  ‎‏10%‏ ‎
‎ג. בצורה בינונית – היה בממוצע התקף אחד ב3-4- חדשים  ‎‏30%‏ ‎
‎ד. בצורה ניכרת – היה בממוצע התקף אחד לחודשים  ‎‏50%‏ ‎
‎ה. בצרה קשה – היה בממוצע לפחות התקף אחד לחודש  ‎‏80%‏ ‎
‎ו. בצורה קשה מאוד – היה בממוצע יותר מהתקף אחד ‏לחודש  ‎‏100%‏ ‎
(2) ‎כפיון מלווה בהפרעות נפשיות פורשה הפגיעה כאחת הצורות המוגדרות בסעיפים קטנים ‏‏(1) (א) עד (1) (ה) ונוסף לזה קיימים שינויים אפילפטיים באישיות או הפרעות נפשיות אפילפטיות ‏המגבילים את ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה, נוהגים בהתאם להוראות תקנה 3‏‎. ‎ ‎
(3) ‎התקפים ליליים בלבד. ופיעו התקפים בלילה בלבד, נוהגים כפי שנקבע לגבי ‏הפגיעות  ‎המוגדרות בסעיף קטן (5) דלהלן‏‎. ‎ ‎
(4) ‎כפיון פסיכומוטורי. אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לשכיחות ההתקפים הפרכוסיים או בהתאם ‏לשכיחותן ועוצמתן של ההפרעות הבלתי פרכוסיות‎. ‎ ‎
(5) (Petit Mal) Minor Seizures  ‎התקפים קצרים של קיפוח מצב ההכרה‎ ‎‎(Absence) ‎עד לאבדן מוחלט של ההכרה, העלולים להיות מלווים ע”י פעולות אוטומטיות או ‏הפרעות פסיכו-מנטליות כגון: (הזיות, הפרעות בחשיבה, במצב הרוח, בזכירה וכדומה‎)‎ ‎
‎א. לא היה התקפים במשך שנתיים  ‎‏1%‏ ‎
‎ב. היו בממוצע מדי חודש בחודשו -‏ ‎
I‏. בצורה קלה – לא יותר משני התקפים    ‎‏10%‏ ‎
II‏. בצורה בינונית – יותר משני התקפים אך לא יותר מ- ‏‏4‏    ‎‏20%‏ ‎
III‏. בצורה ניכרת – יותר מ- 4 התקפים    ‎‏40%‏ ‎
IV‏. בצורה קשה – מספר התקפים ממושכים מדי שבוע ‏בשבוע    ‎‏60%‏ ‎
V‏. צורה קשה מאד – מצבי סטטוס חוזרים    ‎‏100%‏ ‎
(6) ‎התקפים ג’קסוניים‎ (Jacksonian) ‎או מוקדים תנועתיים או תחושתיים – אחוזי הנכות ‏ייקבעו לפי סעיפים קטנים (1)-(5) בהתחשב במצב, העוצמה והשכיחות‎. ‎ ‎

31. ‎עצבי הגפיים העליוניים‎ ‎ ‎
(1) ‎קבוצת השרשים‎ (Radicular group)  ‎העליונה או האמצעית או ‏התחתונה ‎

‎א. שיתוק ‏חלקי      
‎ימין‎ &nbsp‎;
‎שמאל‎‎ ‎
I‏. בצורה ‏קלה      ‎‏20%‏  ‎‏10%‏ ‎
II‏. בצורה בינונית‏    ‎‏40%‏  ‎‏30%‏ ‎
III‏. בצורה קשה‏    ‎‏50%‏  ‎‏40%‏ ‎
‎ב. שיתוק מלא      ‎‏70%‏  ‎‏60%‏ ‎
(2) ‎כל קבוצת השרשים‎ (Plexus)‎ ‎
‎א. שיתוק חלקי ‎
I‏. בצורה ‏קלה      ‎‏20%‏  ‎‏10%‏ ‎
II‏. בצורה בינונית‏    ‎‏40%‏  ‎‏30%‏ ‎
III‏. בצורה קשה‏    ‎‏60%‏  ‎‏50%‏ ‎
‎ב. שיתוק מלא‏      ‎‏80%‏  ‎‏70%‏ ‎
(3) ‎שיתוק עצב‎ Radialis ‎
‎א. שיתוק חלקי ‎
I‏. בצורה ‏קלה      ‎‏20%‏  ‎‏10%‏ ‎
II‏. בצורה בינונית‏    ‎‏30%‏  ‎‏20%‏ ‎
III‏. בצורה קשה‏    ‎‏40%‏  ‎‏30%‏ ‎
‎ב. שיתוק מלא      ‎‏60%‏  ‎‏50%‏ ‎
(4) ‎שיתוק עצב‎ Medianus ‎
‎א. שיתוק חלקי ‎
I‏. בצורה קלה מאד    ‎‏5%‏  ‎‏5%‏ ‎
II‏. בצורה קלה‏    ‎‏10%‏  ‎‏10%‏ ‎
III‏. בצורה בינונית‏    ‎‏30%‏  ‎‏20%‏ ‎
IV‏. בצורה קשה‏    ‎‏40%‏  ‎‏30%‏ ‎
‎ב. שיתוק ‏מלא      ‎‏60%‏  ‎‏50%‏  ‎ ‎
(5) ‎שיתוק עצב‎ Ulnaris ‎
‎א. שיתוק חלקי ‎
I‏. בצורה קלה מאד‏    ‎‏1%‏  ‎‏1%‏ ‎
II‏. בצורה קלה‏    ‎‏5%‏  ‎‏5%‏ ‎
III‏. בצורה בינונית‏    ‎‏20%‏  ‎‏10%‏ ‎
           ‎   
‎ימין‎  
‎שמאל‎‎ ‎
‎ ‎
IV‏. בצורה קשה    ‎‏30%‏  ‎‏20%‏ ‎
‎ב. שיתוק מלא      ‎‏50%‏  ‎‏40%‏ ‎
(6) ‎שיתוק עצב‎ Circumflexus humeri  ‎או‎ Musculo-cutaneus ‎
‎א. שיתוק חלקי ‎
I‏. בצורה ‏קלה      ‎‏1%‏  ‎‏1%‏ ‎
II‏. בצורה בינונית‏    ‎‏10%‏  ‎‏10%‏ ‎
III‏. בצורה קשה‏    ‎‏20%‏  ‎‏10%‏ ‎
‎ב. שיתוק מלא      ‎‏30%‏  ‎‏20%‏ ‎
(7) ‎שיתוק עצב‎ Thoracalis longus ‎
‎א. שיתוק חלקי ‎
I‏. בצורה קלה או בינונית    ‎‏1%‏  ‎‏1%‏ ‎
II‏. בצורה קשה‏    ‎‏10%‏  ‎‏10%‏ ‎
‎ב. שיתוק מלא      ‎‏20%‏  ‎‏10%‏ ‎
‎במקרה של מצב אחרי תיקונים ניתוחיים במטרה להחזיר התפקוד שאבד כתוצאה מפגיעה ‏בעצב – ייקבעו אחוזי  ‎הנכות בהתאם למצב התפקודי של היד‎. ‎ ‎
(8)  ‎הפרעות בתחושה‎:‎ ‎
‎א. ירידה בתחושה בשטח קטן ללא משמעות קלינית ‏  ‎‏1%‏  ‎‏1%‏ ‎
‎ב.‏  ‎ירידה בתחושה בכל אחת ‏מהאצבעות  ‎‏2%‏  ‎‏1%‏ ‎
‎ג.‏  ‎ירידה בתחושה בשטח גדול, נטיה לטראומה לא ‏מורגשת  ‎‏10%‏  ‎‏5%‏ ‎
‎הערה: אחוזי נכות לפי פסקה זו לא ייקבעו במקביל לנכות בשל צלקת מפריעה או פגיעה בעצב ‏מעורב‎.  ‎ ‎
32
. ‎עצבי הגפיים התחתונים‎ ‎ ‎
(Sciatic Nerve) N. ischiadicus (1)‎ ‎

‎א. שיתוק חלקי ‎
I‏. בצורה קלה‏        ‎‏10%‏ ‎
II‏. בצורה בינונית‏      ‎‏20%‏ ‎
III‏. בצורה קשה‏      ‎‏40%‏ ‎
‎ב. שיתוק מלא      ‎‏60%‏ ‎
(2) popliteus externus N. – (Common Peroneal Nerve)‎ ‎
‎א. שיתוק חלקי ‎
I‏. בצורה קלה‏  ‎‏10%‏ ‎
II‏. בצורה בינונית‏      ‎‏10%‏ ‎
III‏. בצורה קשה‏      ‎‏20%‏ ‎
(3) (Superficial Peroneal Nerve) N. musculo-cutaneus ‎
‎א. שיתוק חלקי ‎
I‏. בצורה קלה או בינונית‏      ‎‏1%‏ ‎
II‏. בצורה קשה‏      ‎‏10%‏ ‎
‎ב. שיתוק מלא      ‎‏20%‏ ‎
(4)  N. tibialis anterior (Deep Peroneal Nerve)‎ ‎
‎א. שיתוק חלקי ‎
I‏. בצורה קלה‏        ‎‏1%‏ ‎
II‏. בצורה בינונית‏      ‎‏10%‏ ‎
III‏. בצורה קשה‏      ‎‏20%‏ ‎
‎ב. שיתוק מלא      ‎‏30%‏ ‎
(Tibial Nerve) N. tibialis posterior (5)‎ ‎
‎א. שיתוק חלקי ‎
I‏. בצורה קלה‏        ‎‏10%‏ ‎
II‏. בצורה בינונית‏      ‎‏10%‏ ‎
III‏. בצורה קשה‏      ‎‏20%‏ ‎
‎ב. שיתוק מלא      ‎‏20%‏ ‎
N. femoralis or N. cruralis (6)‎ ‎
‎א. שיתוק חלקי ‎
I‏. בצורה קלה או בינונית‏      ‎‏10%‏ ‎
II‏. בצורה קשה‏      ‎‏20%‏ ‎
‎ב. שיתוק מלא      ‎‏30%‏ ‎
(7) ‎פגיעה בשורשים המותניים    (Lumbo – sacral ‎radieular group)‎ ‎
‎א. בצורה קלה ללא הפרעה בהליכה או עמידה  ‎‏5%‏ ‎
‎ב. כנ”ל עם הפרעה קלה בהליכה או עמידה  ‎‏10%‏ ‎
‎ג. בצורה בינונית, קשיים עם הגבלת מרחק ההליכה, ללא צליעה משמעותית, ‏קשיים בעמידה ממושכת  ‎‏20%‏ ‎
‎ד. בצורה ניכרת, צליעה בולטת, הליכה אפשרית רק בעזרת ‏מכשיר  ‎‏30%‏ ‎
‎ה. בצורה קשה, שיתוק חלקי של הגף (‏Monoparesis‏)‏  ‎‏50% ‏ ‎
‎ו. שיתוק הגף‎ Monoplegia))    ‎‏80% ‏ ‎
‎ז. הפרעות בתחושה -‏ ‎
I‏. ירידה בתחושה בשטח קטן, ללא משמעות ‏קלינית    ‎‏1%‏ ‎
II‏. פרסטזיה או ירידה בתחושה בשטח גדול, נטיה לטראומה‏  ‎לא ‏מורגשת    ‎‏5%‏

צרו איתנו קשר

עידכונים וחדשות

המלצות ועדת לוקר

המלצות ועדת לוקר כוללות המלצות ועדת גורן ובכך פגיעה קשה בציבור נכי צה"ל ומשפחותיהם


לפרטים נוספים

פרטי התקשרות

כתובת : רח' אברהם לינקולן 22, ירושלים

מיקוד  : 9418635

טלפון  : 02-633-6333 

פקס   :  02-633-6339

דוא"ל :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       
 

מפת הגעה למשרדינו

כותבים עלינו

 תודה רבה למשרד עורכי דין מיכאל בנימין על יחס אישי ושירות מקצועי , הייעוץ שלכם, הגישה והסבלנות זה משהו שלא נתקלתי בו . ובסופו של דבר כמובן קיבלתי את מבוקשי. תודה רבה אמליץ בחום עידו.

כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין מיכאל בנימין, אין לראות באתר זה כתחליף לייעוץ משפטי                                                                                                 site by isweb - בניית אתרים בירושלים