מחלות ופגימות במערכת הלוקומוטורית (מערכת התנועה)

35.  ‎מחלות העצמות והפרקים‎ ‎ ‎
(1)  ‎ארטריטיס רבמטואידית, ניוונית או מכל סוג אחר ‎
‎א.‏  ‎אין השפעה על כושר הפעולה הכללי ואין הגבלת ‏תנועות  ‎‏1%‏ ‎
‎ב.‏  ‎קיימת השפעה קלה על כושר הפעולה הכללי או ‏התנועות  ‎‏10%‏ ‎
‎ג.‏  ‎קיימת השפעה בינונית על כושר הפעולה  ‎‏20%‏ ‎
‎ד.‏  ‎ההשפעה על כושר הפעולה הכללי היא יותר מבינונית או ‏קיימת הגבלה ניכרת בתנועות  ‎‏30%‏ ‎
‎ה.‏  ‎בצורה קשה, קיים קשיון בפרקים הקטנים ‏בלבד  ‎‏50%‏ ‎
‎ו.‏  ‎בצורה קשה מאוד, קשיון בפרקים הגדולים, המצב הכללי ‏ירוד  ‎‏80%‏ ‎
‎ז.‏  ‎בצורה חמורה, החולה רתוק לכסא  ‎גלגלים או ‏הופיעו סיבוכים רציניים  ‎‏100%‏ ‎
(2) Osteomyelitis chronica ‎
‎א. ישנו גת ‏‎(Sinus)‎‏ מפריש, תמידי ‏ ‎
‎I. אין החמרה חריפה, אין סימנים כלליים והפרעות ‏בתנועות    ‎‏10%‏ ‎
‎II. אין החמרה חריפה, אין סימנים‏  ‎כלליים, קיימות הפרעות קלות ‏בתנועה    ‎‏20%‏ ‎
‎ב. ישנים ‏sequester‏ והפרשה מוגבלת  ‎‏30%‏ ‎
‎ג. הצורה האמורה בפסקה ב, אך קיימים גם סימנים ‏כלליים  ‎‏50%‏ ‎
‎ד. הצורה האמורה בפסקה ג, אך קיימים סימנים ‏כלליים  ‎תמידיים המחייבים שכיבה מתמדת ‏במיטה  ‎‏100%‏ ‎
(3) ‎שחפת העצמות והפרקים ‎
‎א. בתקופה החריפה של המחלה ‎
‎I. בצורה קלה או בינונית‏      ‎‏50%‏ ‎
‎II. בצורה קשה, ישנן הפרעות ניכרות בפעולה‏    ‎‏70%‏ ‎
‎III. בצורה קשה מאד, ישנם סימנים לשחפת ‏כללית    ‎‏100%‏ ‎
‎ב. לאחר חילוף התקופה החריפה ‎
‎I. הטיפול נמשך, אין סימני פעילות‏    ‎‏30%‏ ‎
‎II. הטיפול נמשך וקיימים עדיין סימני פעילות‏    ‎‏50%‏ ‎
‎ג. מצב שלאחר שחפת שנתרפאה – אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות ‏בעצמות ובפרקים ‎
(4)  ‎מחלה או חבלה בפרק גדול בגף ‎
‎א.‏  ‎כאבים כרוניים ‏‎(monoarthralgia)‎‏, מתועדים ללא ‏ממצא אורגני וללא הגבלה בתנועות  ‎‏1%‏ ‎
‎ב.‏  ‎הפרעה בצורה קלה בלי ממצא ‏אובייקטיבי  ‎‏5%‏ ‎
‎ג.‏  ‎הפרעה בצורה קלה, קיים ממצא ‏אובייקטיבי  ‎‏10%‏ ‎
‎הערה: אחוזי נכות לפי פסקה זו לא ייקבעו במקום או במקביל‏  ‎לסעיף ‏מבחן ספציפי בפרק זה‎.‎ ‎
(5)  OSTEOPORISIS ‎
‎א.‏  ‎ממצא מעבדתי ‏בלבד    ‎‏1%‏ ‎
‎ב.‏  ‎בסיבוכים של אוסטאופורוזיס – דרגת הנכות תיקבע לפי ‏מיקום הפגיעה.‏ ‎

36.  ‎גולגולת ‎

(1)  ‎ליקויי צורה בין אם נגרם חסר מועט של העצם ובין לאו ‎
‎א.‏  ‎אין הפרעות ‏אובייקטיביות    ‎‏1%‏ ‎
‎ב.‏  ‎ישנן הפרעות אובייקטיביות – אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם ‏להפרעות הנוירולוגיות.‏ ‎
(2)  ‎חסר בעצמות הגולגולת ‎
‎א.‏  ‎עד שלושה סנטימטרים מרובעים  ‎‏5%‏ ‎
‎ב.‏  ‎מעל לשלושה ועד חמישה סנטימטרים ‏מרובעים  ‎‏10%‏ ‎
‎ג.‏  ‎מעל ל5- ועד ל10- סנטימטרים מרובעים  ‎‏20%‏ ‎
‎ד.‏  ‎ביותר מ10- סנטימטרים מרובעים ‎
‎I.‏  ‎ללא ‏Hernia cerebre‏ ‏      ‎‏30%‏ ‎
‎II.‏  ‎ישנה ‏Hernia ‎cerebri      ‎‏80%‏ ‎
(3) ‎במצבים שלאחר תיקון פלסטי של חסר בעצמות הגולגולת ייקבעו מחצית אחוזי הנכות ‏בהתאם לסדר גודל החסר שהיה קיים לפני התיקון לפי סעיף קטן (2‏‎)‎ ‎
(4) ‎במקרים לאחר פציעה בגולגולת עם סיבוכים תוך-גולגולתיים המלווים הופעות של שיתוקים, ‏התקפים ג’קסוניים או הפרעות פונקציונליות אחרות, ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות ‎

37. ‎עמוד השדרה‎ ‎ ‎

(1) ‎קיבוע עמוד השדרה ‎
‎א. קיבוע עמוד השדרה הצווארי (‏‎Cervical Ankylosis‎‏)‏ ‎
I‏.‏  ‎בזווית נוחה      ‎‏30%‏ ‎
II‏. בזוית בלתי נוחה‏      ‎‏50%‏ ‎
‎זווית נוחה – הקבוע הוא בגדר היציבה התקינה;‏ ‎
‎זווית בלתי נוחה – היציבה הכוללת מופרעת, קיימת סטיה בציר ‎
‎ב. קיבוע עמוד השדרה הגבי (‏Dorsal Ankylosis‏)‏ ‎
I‏.‏  ‎בזווית נוחה      ‎‏10%‏ ‎
II‏. בזווית לא נוחה‏      ‎‏30%‏ ‎
‎זווית נוחה – זווית שאינה עוברת את הקיפוזיס הנורמלית ‏ואין  ‎אנגולציה צדדית או קדמית-אחורית חדה ‎
‎ג. קבוע עמוד השדרה המתני‎(Lumbar Ankylosis)‎ ‎
I‏. במצב ‏נוח        ‎‏30%‏ ‎
II‏. במצב בלתי נוח‏      ‎‏40%‏ ‎
III‏. במצב של דפורמציה קשה עם הפרעה בולטת ביציבה ‏    ‎‏50%‏ ‎
‎מצב נוח – שמירה על היציבה בגבולות הנורמה; ‏ ‎
‎מצב בלתי נוח – שינוי ניכר או גס ביציבה ‎
‎ד. קיבוע מוחלט של כל עמוד השדרה ‎
I‏. בזווית נוחה‏        ‎‏60%‏ ‎
II‏. בזווית בלתי נוחה, גם אם קיימות תנועות קלות של ‏הצואר    ‎‏100%‏ ‎
‎זווית העולה על לגבי הקו המאונך נחשבת לבלתי נוחה ‎
(2) ‎הגבלת התנועות בעמוד השדרה‎ ‎ ‎
‎א. הגבלת התנועות בעמוד השדה הצווארי  ‎‏(‏‎Cervical ‎Spine‎‏)‏ ‎
I‏. כאבים כרוניים, מתועדים, ללא ממצא אורגני וללא הגבלת תנועות ‏    ‎‏1%‏ ‎
II‏. הגבלה מזערית‏      ‎‏5%‏ ‎
III‏. הגבלה קלה‏      ‎‏10%‏ ‎
IV‏. הגבלה בינונית      ‎‏20%‏ ‎
V‏. הגבלה קשה‏      ‎‏30%‏ ‎
VI‏. אי-יציבות של עמוד השדרה הצווארי  ‎שהוכחה ע”י צילומי ‏רנטגן בתנוחות שונות  ‎‏30%‏ ‎
‎ב. הגבלת התנועות בעמוד השדרה הגבי (‏‎Dorsal Spine)‎ ‎
I‏. כאבים כרוניים, מתועדים, ללא ממצא אורגני וללא הגבלת ‏תנועות    ‎‏1%‏ ‎
II‏. הגבלה מזערית או קלה‏      ‎‏5%‏ ‎
III‏. הגבלה בינונית או קשה‏      ‎‏10%‏ ‎
‎ג. הגבלת התנועות בעמוד השדרה המותני (‏‎Lumbar Spine‎ ‎
I‏. כאבים כרוניים מתועדים, ללא ממצא אורגני וללא הגבלת ‏תנועות    ‎‏1%‏ ‎
II‏. הגבלה מזערית‏      ‎‏5%‏ ‎
III‏. הגבלה קלה‏      ‎‏10%‏ ‎
IV‏. הגבלה בינונית‏      ‎‏20%‏ ‎
V‏. הגבלה קשה‏      ‎‏30%‏ ‎
(3) ‎שברים בעמוד השדרה ‎
‎א. מצב אחרי שבר בגוף החוליה ‎
I‏. ללא תזוזה וללא שינוי צורה‏    ‎‏1%‏ ‎
II‏. עם תזוזה קלה‏      ‎‏5%‏ ‎
III‏. עם תזוזה ניכרת ‏      ‎‏10%‏  ‎ ‎
IV‏. עם שינוי צורה ותזוזה קשים‏    ‎‏20%‏ ‎
‎ב. שבר של זיז החוליה (‏‎Processus)‎ ‎
I‏. שבר לא מחובר של זיז רוחבי   Processus ‎Transversus)   †‎‏ ) ‏    ‎‏10%‏ ‎
II‏.‏  ‎שבר לא מחובר של זיז קוצי  Processus ‎Spinosus)   †‎‏)‏  ‎‏ ‏    ‎‏5%‏ ‎
‎ג. שבר לא מחובר בעצם הזנב‎ (Coccygeum) ‎או עצם הסקרלי‎ (Sacrum)‎ ‎
I‏. ללא ‏תזוזה        ‎‏1%‏ ‎
II‏. עם תזוזה ‏        ‎‏5%‏ ‎
‎בנוסף לשבר בעמודה השדרה, תיקבע נכות בגלל הגבלה בתנועות עמוד השדרה או הפרעות ‏נוירולוגיות בהתאם למיקום האנטומי ‎
(4)  - (10)  (‎בוטלו‎) ‎ ‎

38. ‎בית החזה ‎

(1) ‎שינויים בצורת בית החזה הנגרמים כתוצאה ממחלה, פציעה או ניתוח ‎
‎א. השינויים הם בלתי ניכרים, אין הפרעות בנשימה ובפעולות ‏הלב  ‎‏1%‏ ‎
‎ב. מצבים שאחרי כריתת צלעות או שברים בצלעות – אחוזי הנכות יקבעו ‏בנוסף לליקוי תפקודי הריאות ‎
‎I.‏  ‎‏(בוטל)‏ ‎
‎II. לאחר שבר בצלעות שלא התאחה מעל 3 ‏חודשים    ‎‏1%‏ ‎
‎III. לאחר כריתת צלע אחת‏      ‎‏1%‏ ‎
IV‏. לאחר כריתת 2 צלעות מצד אחד    ‎‏10%‏ ‎
V‏. לאחר כריתת 3 או 4 צלעות מצד אחד    ‎‏20%‏ ‎
VI‏. לאחר כריתת 5 או 6 צלעות מצד אחד    ‎‏30%‏ ‎
VII‏. לאחר כריתת יותר מ6- צלעות מצד אחד    ‎‏50%‏ ‎
(2) ‎פציעת שרירי בית החזה ‎
‎א. בצורה בינונית      ‎‏10%‏ ‎
‎ב. בצורה קשה      ‎‏20%‏ ‎

39. ‎עצם הבריח ועצם השכם ‎

(1) ‎חיבור גרוע בלי התקצרות לאחר שבר של עצם הבריח או עצם ‏השכם    1%‎ ‎
(2) ‎אי-התאחות‎ (Non union) ‎בחלק האמצעי או הפנימי של עצם ‏הבריח    10%‎ ‎
(3) ‎נקע של עצם הבריח‎ (Acromio-clavicular dialocation) ‎ללא הגבלה ‏בתנועות    5%‎ ‎
(4) Sterno-clavicular dialication (anterior)    5%‎ ‎
(5) Sterno-clavicular dislocation ‎‎(posterior)    20%‎ ‎

40. ‎עצמות הגפיים ‏העליונים ימין  /  שמאל 

(1) ‎חיבור גרוע של עצם הזרוע‎ (Humerus), ‎קיים קיצור ניכר או זווית ניכרת עם ‏הגבלה בתנועות המרפק או בכתף בצורה קלה או ‏בינונית              20%  10%‎ ‎
(2) ‎חיבור גרוע של עצם הזרוע עם השחתת; צורה קשה והגבלת התנועות במפרק המפרק או פרק ‏הכתף בצורה ‏קשה          ‎      30%  20%‎ ‎
(3) ‎אי-התאחות עצם הזרוע בלי התהוות פרק נד מדומה כגון‎ (Fibrous union) ‎  30%  20%‎ ‎
(4) ‎אי-התאחות עם הזרוע עם התהוות פרק נד מדומה  (False flail joint) ‎  50%  40%‎ ‎
(5) ‎אי-התאחות שתי עצמות האמה, רדיוס ואולנה  (Radeus et ulna) ‎עם ‏התהוות פרק נד ‏מדומה         &nbsp‎;      40%  35%‎ ‎
(6) ‎אי-התאחות האולנה בחצי העליון או אי התאחות  ‎הרדיוס בחצי התחתון ‏בלי דפורמציה ניכרת  20%  15%‎ ‎
(7) ‎כמו בסעיף קטן (6), קיימת דפורמציה ‏ניכרת  30%  20%‎ ‎
(8) ‎אי-התאחות האולנה בשליש ‏התחתון    10%  10%‎ ‎
(9) ‎אי-התאחות הרדיוס בשליש ‏העליון    20%  15%‎ ‎
(10) ‎חיבור גרוע של האולנה‎ ‎‎(ulna)    10%  5%‎ ‎
(11) ‎חיבור גרוע של הרדיוס‎ (Redius) ‎    10%  10%‎ ‎
(12) ‎אבדן גף עליון ‎
‎א. בפרק ‏הכתף      ‎‏80%‏  ‎‏70%‏ ‎
‎ב. מעל מקום החיבור ‏M. Deltoideus  ‎‏75%‏  ‎‏65%‏ ‎
‎ג. מתחת למקום החיבור ‏M. Deltoideus‏ ‏  ‎‏70%‏  ‎‏60%‏ ‎
(13) ‎אבדן האמה ‎
‎א. מעל מקום החיבור הרדיאלי של ‏M. pronator ‎teres  ‎‏65%‏  ‎‏55%‏ ‎
‎ב. מתחת למקום החיבור הרדיאלי של ‏M. pronator teres‏ ‏  ‎‏60%‏  ‎‏50%‏ ‎
(14) ‎אבדן היד ‏בשורש        60%  50%‎ ‎
(15) ‎אבדן כף היד בהישמר פרק שורש ‏היד    55%  50%‎ ‎

41. ‎הפרקים העליונים של הגפיים העליוניים‎ ‎ ‎ ימין  /  שמאל

(1) ‎נקיעה חוזרת של הכתף‎ (Recurrent Humero-scapular ‎Dislocation)  
‎ ‎א. בקיעות שכיחות והכרח להיזהר מתנועות מעל גובה ‏השכם  ‎‏20%‏  ‎‏20%‏ ‎
‎ב. נקיעות שכיחות המופיעות בכל תנועה  ‎‏30%‏  ‎‏20%‏ ‎
‎ג. נקיעות שכיחות הניתנות להחזרת רק בעזרה ‏רפואית  ‎‏40%‏  ‎‏30%‏ ‎
‎ד. לאחר ניתוח – פעולת הזרוע טובה  ‎‏5%‏  ‎‏5%‏ ‎
(2) ‎מפרק נד של הכתף‎ (Flail Shoulder) ‎    50%  40%‎ ‎
(3) ‎קשיון‎ (Ankylosis) ‎של פרק הכתף‎ ‎ ‎
‎א. קשיון ‏נוח      ‎‏30%‏  ‎‏25%‏ ‎
‎ב. קשיון לא ‏נוח      ‎‏50%‏  ‎‏40%‏ ‎
‎בקשיון נוח נמצאת הזרוע בריחוק של ‏‎º‎‏50 -‏‎º‎‏ 45 מהגוף בתנוחת-מה קדימה. בקשיון לא נוח ‏נמצאת הזרוע בריחוק של ‏‎º‎‏25 מהגוף או בריחוק מעבר ל- ‏‎º‎‏60‏ ‎
(4) ‎הגבלת התנועות בפרק הכתף‎‎ ‎
‎א. מעל לגובה השכם    ‎‏1%‏  ‎‏1%‏ ‎
‎ב. עד לגובה ‏השכם      ‎‏15%‏  ‎‏15%‏ ‎
‎ג. עד ‏‎º‎‏45 מהגוף או הגבלה ניכרת בסיבוב כלפי חוץ או ‏פנימה  ‎‏25%‏  ‎‏25%‏ ‎
‎ד. עד ‏‎º‎‏30 ‏מהגוף      ‎‏35%‏  ‎‏35%‏ ‎
(5) ‎פרק המרפק ‎
‎א. מצב אחרי שבר או חבלה בפרק שהתרפא מבלי להשאיר שינויים או הגבלות ‏תפקודיות              ‎‏1%‏  ‎‏1%‏ ‎
‎ב. מצב אחרי שבר במרפק שהתרפא עם  ‎שינוי בזווית כגון ‏Cubitus varus‏ ‏Cubitus valgus‏; או הוצאת ראש הרדיוס, ללא הגבלת ‏התנועות    ‎‏10%‏  ‎‏10%‏ ‎
(6) ‎קשיון במרפק ‎
‎א. קשיון ‏נוח      ‎‏30%‏  ‎‏20%‏ ‎
‎ב. קשיון לא ‏נוח      ‎‏40%‏  ‎‏30%‏ ‎
‎קשיון נוח משמע – תנוחת המרפק בזווית שבין ‏‎º‎‏70‏  ‎עד ‏‎º‎‏90‏  (‎ראה ציור מס’ 1) ובעמדה אמצעית של האמה‏‎; ‎ ‎
‎קשיון לא נוח – תנוחה מעבר לגבולות הנ”ל עם הגבלה בסיבובי  ‎האמה‎ (Pro-‎supinatio)‎ ‎

(7) ‎הגבלת התנועות ‏במפרק‎ ‎
‎א. הגבלות בכיפוף. קיים יישור מלא של המרפק או שהוא מוגבל בלא ‏יותר מ-‏‎º‎‏25‏  ‎והכיפוף אפשרי:‏ ‎
I‏. מ-‏‎º‎‏0 עד ‏‎º‎‏35 ‏    ‎‏40%‏  ‎‏30%‏ ‎
II‏. מ-‏‎º‎‏0 עד ‏‎º‎‏60‏    ‎‏30%‏  ‎‏20%‏ ‎
III‏. מ-‏‎º‎‏0 עד ‏‎º‎‏90 ‏    ‎‏15%‏  ‎‏10%‏ ‎
IV‏. מ-‏‎º‎‏0 עד ‏‎º‎‏150 ‏    ‎‏1%‏  ‎‏1%‏ ‎
‎ב. הגבלות ביישור. קיים כיפוף מלא של המפרק או שהוא מוגבל מ-‏‎º‎‏150 עד ל-‏‎º‎‏90 ‏והיישור אפשרי עד לתנוחה ‎
I‏. של ‏‎º‎‏90 ‏        ‎‏40%‏ &nbsp‎;‎‏30%‏ ‎
II‏. של ‏‎º‎‏60‏      ‎‏ ‏  ‎‏15%‏  ‎‏10%‏ ‎
III‏. של ‏‎º‎‏30 ‏      ‎‏10%‏  ‎‏10%‏ ‎
IV‏. מ-‏‎º‎‏0 עד ‏‎º‎‏150 ‏    ‎‏1%‏  ‎‏1%‏ ‎
(8) ‎במקרים עם הגבלות ביישור ובכיפוף גם יחד כשכל הגבלה כשלעצמה אינה מצדיקה ‏קביעה של יותר מ0%- נכות, ייקבעו 10% נכות. במקרים של הגבלות תנועה במרפק גם ביישור וגם ‏בכיפוף יש לנהוג לפי תקנה 3, בלבד שאחוזי הנכות הכוללים לא יעלו על אחוזי הנכות בסעיף קשיון ‏לא נוח של המפרק‎. ‎ ‎

(9) ‎מפרק נד של המפרק‎ (Flail Elbow) ‎    40%  30%‎ ‎
(10) ‎שורש היד ‎
‎א. מצב אחרי חבלה בפרק כף היד  ‎הפרעות מזעריות ‏בתנועות  ‎‏1%‏  ‎‏1%‏ ‎
‎ב. קשיון נוח      ‎‏20%‏  ‎‏15%‏ ‎
‎ג. קשיון לא נוח      ‎‏40%‏  ‎‏30%‏ ‎
‎ד. קשיון בעמדה בינונית, בין נוח ובין לא נוח  ‎‏30%‏  ‎‏20%‏ ‎
‎קשיון נוח – כף היד נמצאת בכיפוף גבי של ‏‎º‎‏ 25 – ‏‎º‎‏15 באבדוקציה אולנרית או נויטראלית ‎
‎קשיון לא נוח – כף היד נמצאת בכיפוף פלמרי כלשהו או באבדוקציה רדיאלית ‎
‎ה. הגבלה בתנועות פרק שורש היד  ‎עם אפשרות כיפוף גבי של ‏‎º‎‏15‏  ‎‏10%‏  ‎‏10%‏ ‎
‎ו. איבוד ה ‏Pronatio-  ‎וה ‏Supinatio-‎‏ היד קבועה במצב של ‏Supinatio‏ או ‏Hyperpronatio ‎
           ‎   ‎‏30%‏  ‎‏20%‏ ‎
‎ז. איבוד ה‎ Supinatio-‎‏ וה ‏Pronatio-‎‏ או הגבלת תנועותיהם במצב נוח ובמצב של ‏Pronatio‏ בעמדה ‏נויטרלית         &nbsp‎;    ‎‏20%‏  ‎‏10%‏ ‎
‎הגבלות התנועות בפרק שורש היד כתוצאה מתהליכים הגורמים לארטרוזיס כגון‎ ‎Pseudoarthrosis of  carpal-scaphoid; Lunato-malacia etcאחוזי הנכות ‏ייקבעו בהתאם לסעיף ‏‏35‏              ‎ ‎

42. ‎שרירי הגפיים העליונים‎ ‎ ימין  /  שמאל
 ‎

(1) ‎פציעת שרירי ‏הכתף‎ ‎
‎א. ‏Trapezius, Serratus magnus Levator scapulae ‎
I‏. בצורה בינונית‏    ‎‏10%‏  ‎‏10%‏ ‎
II‏. בצורה ניכרת‏    ‎‏20%‏  ‎‏10%‏ ‎
III‏. בצורה קשה‏    ‎‏30%‏  ‎‏20%‏ ‎
‎ב. ‏‎, Pectoralis major, Minor Latissimus dorsi, Teres major ‎
I‏. בצורה בינונית‏    ‎‏10%‏  ‎‏10%‏ ‎
II‏. בצורה ניכרת‏    ‎‏20%‏  ‎‏20%‏ ‎
III‏. בצורה קשה‏    ‎‏30%‏  ‎‏30%‏ ‎
‎ג. ‏Deltoideus ‎
I‏. בצורה בינונית‏    ‎‏20%‏  ‎‏10%‏ ‎
II‏. בצורה ניכרת‏    ‎‏30%‏  ‎‏20%‏ ‎
III‏. בצורה קשה ‏    ‎‏40%‏  ‎‏30%‏ ‎
‎ד.‏    minor, Teres‏,‏Supraspinatus, Infraspinatus ‎Coracobrachialis   Subscapularis ‎ ימין &nbsp ‎שמאל‎
  I‏. בצורה ‏בינונית    ‎‏10%‏  ‎‏10%‏ ‎
II‏. בצורה ניכרת‏    ‎‏20%‏  ‎‏10%‏ ‎
III‏. בצורה קשה    ‎‏30%‏  ‎‏20%‏ ‎
(2) ‎פציעת שרירי המרפק ‎
‎א.‏   Brachioradialis  Biceps, Brachialis ‎
I‏. בצורה בינונית‏    ‎‏10%‏  ‎‏10%‏ ‎
II‏. בצורה ניכרת‏    ‎‏20%‏  ‎‏20%‏ ‎
III‏. בצורה קשה ‏    ‎‏30%‏  ‎‏30%‏ ‎
‎ב. ‏Triceps, anconeus ‎
I‏. בצורה בינונית‏    ‎‏10%‏  ‎‏10%‏ ‎
II‏. בצורה ניכרת‏    ‎‏20%‏  ‎‏20%‏ ‎
III‏. בצורה קשה‏    ‎‏30%‏  ‎‏30%‏ ‎
‎ג. ‏Flexor carpi, digiti ‎
I‏. בצורה בינונית‏    ‎‏10%‏  ‎‏10%‏ ‎
II‏. בצורה ניכרת‏    ‎‏20%‏  ‎‏10%‏ ‎
III‏. בצורה קשה‏    ‎‏30%‏  ‎‏20%‏ ‎
‎ד. ‏Extensor carpi, digiti ‎
I‏. בצורה בינונית‏    ‎‏10%‏  ‎‏10%‏ ‎
II‏. בצורה ניכרת‏    ‎‏10%‏  ‎‏10%‏ ‎
III‏. בצורה קשה‏    ‎‏20%‏  ‎‏10%‏ ‎

‎אצבעות הידיים ימין  /  שמאל
‎43. אצבע בודדת או חלק ממנה

(1) ‎אגודל ‎
‎א. קטיעת אגודל עם עצם המסרק או חלק ‏ממנה  ‎‏25%‏  ‎‏20%‏ ‎
‎ב. קטיעת שני גלילים או גליל וחצי  ‎‏20%‏  ‎‏15%‏ ‎
‎ג. קטיעת הגליל הסופי  ‎‏15%%‏  ‎‏10%‏ ‎
‎ד. קטיעת חצי הגליל הסופי  ‎‏8%‏  ‎‏8%‏ ‎
(2) ‎אצבע 2‏ ‎
‎א. קטיעת אצבע 2 עם עצם המסרק או חלק ‏ממנה  ‎‏15%‏  ‎‏12%‏ ‎
‎ב. קטיעת לפחות 2.5 גלילים  ‎‏12%‏  ‎‏10%‏ ‎
‎ג. קטיעת 2 או 1.5 גלילים  ‎‏10%‏  ‎‏10%‏ ‎
‎ד. קטיעת הגליל הסופי או חצי ממנו  ‎‏5%‏  ‎‏5%‏ ‎
(3) ‎אצבע 3‏ ‎
‎א. קטיעת אצבע 3 עם עצם המסרק או חלק ‏ממנה  ‎‏15%‏  ‎‏12%‏ ‎
‎ב. קטיעת לפחות 2.5 גלילים    ‎‏12%‏  ‎‏10%‏ ‎
‎ג. קטיעת 2 או 1.5 גלילים    ‎‏10%‏  ‎‏10%‏ ‎
‎ד. קטיעת גליל סופי או חצי ממנו    ‎‏5%‏  ‎‏5%‏ ‎
(4) ‎אצבע 4 או אצבע 5‏ ‎
‎א. קטיעת אצבע 4 או 5 עם עצם ‎
‎המסרק או חלק ממנה    ‎‏10%‏  ‎‏10%‏ ‎
‎ב. קטיעת לפחות 2.5 גלילים    ‎‏10%‏  ‎‏8%‏ ‎
‎ג. קטיעת 2 או 1.5 גלילים    ‎‏8%‏  ‎‏5%‏ ‎
‎ד. קטיעת גליל סופי או חצי ממנו    ‎‏5%‏  ‎‏5%‏ ‎

44. ‎קשיון אצבעות היד ‎

‎קשיון לא נוח של האצבעות – קשיון באחד או יותר מפרקי האצבעות אשר אינו מאשר תפיסה ‏או  ‎פתיחת היד ומפריע לפעולת האצבעות הסמוכות; קשיון לא נוח של האגודל – תנוחה המונעת ‏אחיזה; קשיון נוח – קשיון המאפשר תפיסה ובאגודל הוא מאפשר אחיזה (‏Pinch‏) -‏ ‎
(1) ‎קשיון לא נוח של האצבעות – ייקבעו אחוזי הנכות כפי שנקבע לגבי קטיעה בלי ראש עצם ‏המסרק ‎
(2) ‎קשיון נוח של ‏האגודל      10%  10%‎ ‎
(3) ‎קשיון נוח של האצבע ‏‏2‏      7%  7%‎ ‎
(4) ‎קשיון נוח של אצבע 3 או 4 או ‏‏5‏    5%  5%‎ ‎

45. Mallet Finger ‎

(1) ‎של האגודל או של אצבע ‏‏2‏                     ‎     7%‎ ‎
(2) ‎של יתר האצבעות (פרט לאצבע 1 ואצבע 2) לכל אצבע‏‎ ‎                 5%  ‎ ‎
‎ ‎
‎בפגימות מרובות של אצבעות הידיים: קטיעות, קשיון בפרקי האצבעות או פגימות אחרות ‏וכן  ‎בשילוב פגימות שונות, ייקבעו אחוזי הנכות לאחר סיכום  ‎אחוזי ‏הנכות לכל פגימה ופגימה בהתאם לסעיפים  43, 44, 45  (‎החישוב ‏ייעשה כאמור בתקנה 3‏‎). ‎ ‎

46. ‎שינוי צורת האגן ‎

(1) ‎אין השפעה על האברים הפנימיים שבאגן ואין הגבלה ‏בתנועות    1%‎ ‎
(2) ‎ישנה השפעה על האברים הפנימיים שבאגן וקיימת הגבלה בתנועות – אחוזי הנכות ייקבעו ‏בהתאם להפרעות הנגרמות לאברים הפנימיים של האגן בתוספת אחוזי הנכות עבור הגבלת ‏התנועות, לפי תקנה 3‏ ‎
(3) Symphysiolysis  ‎או תזוזה של מחצית האגן עם נזק ‏בפרק  Sacroiliaca ‎והפרעות סטטיות או הפרעות ‏בהליכה  25%‎ ‎

47. ‎עצמות הגפיים התחתונים‎ ‎ ‎

(1) ‎אי-התאחות של עצם ה‎ Femur-‎ ‎
‎א. הגוף נתמך בעזרת מכשיר אורטופדי    ‎‏50%‏ ‎
‎ב. מפרק נד מדומה ואין הגוף יכול להיתמך ברגל גם בעזרת ‏מכשיר.‏    ‎‏70%‏ ‎
(2) ‎חיבור גרוע של עצם הירך או של השוקה‎ (Femur or Tibia (Tibia) Faulty union ‎of ‎
‎א. ללא הגבלת התנועות במפרקים הסמוכים  ‎‏10%‏ ‎
‎ב. עם הגבלת התנועות, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להגבלה לענין זה, חיבור גרוע של ‏אחת מהעצמות הנ”ל פירושו – סטיה של הציר מכיוונו התקין או מכיוונו המקורי עד ‏להפרעה בסימטריה של הגפיים. ‏ ‎
(3) ‎אי-התאחות של הטיביה והפיבולה או הטיביה בלבד, ישנן תנועות רפות המחייבות ‏שימוש במשענת  30%‎ ‎
(4) ‎אי-התאחות עצמות ה‎ Tarsus- ‎או‎ Metatarsus ‎או תוצאות אחרות של פציעות בכף הרגל ‏המשפיעות על כושר התנועות ‎
‎א. בצורה קלה        ‎‏1%‏ ‎
‎ב. בצורה בינונית        ‎‏10%‏ ‎
‎ג. בצורה קשה        ‎‏20%‏ ‎
‎ד. בצורה קשה ‏מאד        ‎‏30%‏  ‎ ‎
(5) ‎התקצרות של רגל אחת ‎
‎א. עד 2 ‏סנטימטרים        ‎‏1%‏ ‎
‎ב. מעל ל2- ועד 3 סנטימטרים      ‎‏5%‏ ‎
‎ג. מעל ל3- ועד 5 סנטימטרים      ‎‏10%‏ ‎
‎ד. מעל ל5- ועד 7.5 סנטימטרים      ‎‏20%‏ ‎
‎ה. מעל ל7.5- סנטימטרים      ‎‏40%‏ ‎
(6) ‎קטיעת הגף התחתון ‎
‎א. בפרק הירך        ‎‏80%‏ ‎
‎ב. בשליש העליון של עצם הירך או בסמוך מתחת ‏לשליש    ‎‏80%‏ ‎
‎ג. באמצע הירך או בשליש התחתון, ישנה אפשרות של התקנת תחליף ‏מלאכותי    ‎‏65%‏ ‎
(7) ‎קטיעת השוק ‎
‎א. עד 5 סנטימטרים מתחת לחיבור  ‎שריר מיתר הברך או בסמוך ‏לזה    ‎‏55%‏ ‎
‎ב. ביותר מ5- סנטימטרים מתחת לחיבור שריר מיתר הברך כולל ‏Syme’s amputation‏ ‏    ‎‏50%‏ ‎

48. ‎הפרקים הגדולים של הגפיים התחתונים ‎

(1) ‎פרק הירך ‎
‎א. מפרק נד        ‎‏70%‏ ‎
‎ב. קשיון לא נוח        ‎‏50%‏ ‎
‎ג. קשיון נוח        ‎‏40%‏ ‎
‎לענין זה קשיון נוח – מצב בו הגוף נמצא בכיפוף מ- ‏‎º‎‏20 עד  º30, ‎האבדוקציה היא מ- ‏‎º‎‏0 עד ‏‎º‎‏10‏‎;  ‎הרוטציה – נויטרלית ‎
‎ ‎‎ד. הגבלה במתיחה (‏extensio‏): הגף איבד התנועות בזווית מ- ‏‎º‎‏0‏  ‎עד ‏‎º‎‏15 ‏    ‎‏15%‏ ‎
‎ה. הגבלה בכיפוף המפריעה לישיבה    ‎‏20%‏ ‎
‎ו. הגבלה בהטייה (‏abductio‏), קירוב (‏adductio‏) או סיבוב (‏rotatio‏) של ‏הגף    ‎‏20%‏ ‎
‎ז. הגבלה בינונית בכל התנועות  ‎‏30%‏ ‎
(2) ‎הברך ‎
‎א. אי-יציבות צדדית קשה (הברך מתעקמת תחת כובד  ‎משקל הגוף ‏לצד אחד)‏    ‎‏30%‏ ‎
‎ב. אי-יציבות אחורית-קדמית עם התעקמות הברך תחת כובד משקל ‏הגוף    ‎‏20%‏ ‎
‎ג. קשיון נוח        ‎‏30%‏ ‎
‎ד. קשיון לא נוח        ‎‏50%‏ ‎
‎קשיון לא נוח – פירושו: עמדת הברך ביישור יתר של יותר מ-‏‎º‎‏10 (‏genu recurvatum‏) או ‏כיפוף ביותר מ‎º‎‏30- או סטיה צדדית (‏valgus varus‏) של יותר מ-‏‎º‎‏20‏ ‎
‎ה. הגבלת תנועות הכיפוף ‎
I‏. הכיפוף אפשרי בזווית מ- ‏‎º‎‏0‏  ‎עד ‏‎º‎‏90‏      ‎‏1%‏ ‎
II‏. הכיפוף אפשרי בזווית מ- ‏‎º‎‏0‏  ‎עד ‏‎º‎‏70‏    ‎‏5%‏ ‎
III‏. הכיפוף אפשרי בזווית מ- ‏‎º‎‏0‏  ‎עד ‏‎º‎‏45‏    ‎‏10%‏ ‎
IV‏. הכיפוף אפשרי בזווית מ- ‏‎º‎‏0‏  ‎עד ‏‎º‎‏30‏    ‎‏20%‏ ‎
V‏. הכיפוף אפשרי בזווית מ- ‏‎º‎‏0‏  ‎עד ‏‎º‎‏15 ‏    ‎‏30%‏ ‎
‎ו. הגבלה ביישור הברך ‎
I‏. יישור הברך אפשרי עד ‏‎º‎‏5 ‏    ‎‏1%‏ ‎
II‏. יישור הברך אפשרי עד ‏‎º‎‏10 ‏    ‎‏10%‏ ‎
III‏. יישור הברך אפשרי עד ‏‎º‎‏15‏    ‎‏20%‏ ‎
IV‏. יישור הברך אפשרי עד ‏‎º‎‏30‏    ‎‏40%‏ ‎
V‏. יישור הברך אפשרי עד ‏‎º‎‏45 ‏    ‎‏50%‏ ‎
‎ז. נזק במניסקוס ‎
I‏. נזק במניסקוס בצורה קלה‏    ‎‏10%‏ ‎
II‏. נזק במניסקוס עם ‏Locking    ‎‏20%‏ ‎
III‏. מצב לאחר ניתוח הוצאת המניסקוס ללא הפרעות ‏תפקודיות    ‎‏1%‏ ‎
IV‏. מצב לאחר ניתוח הוצאת המניסקוס קיימים שינויים ארטרוטיים קלים ‏ודלדול קל של השרירים  ‎‏10%‏ ‎
(3) ‎קרסול ‎
‎א. הגבלה בתנועת פרק הקרסול  ‎ ‎
I‏.‏  ‎בצורה ‏קלה        ‎‏5%‏ ‎
II‏. בצורה בינונית‏      ‎‏10%‏ ‎
III‏.‏  ‎קשיון ‏נח        ‎‏20%‏ ‎
‎‏ ‏IV‏.‏  ‎קשיון לא ‏נח      ‎‏30%‏ ‎
‎ב.‏  ‎נקע בקרסול. קביעת דרגת הנכות תתבסס על בדיקה קלינית וצילום ‏מתיחה השוואתי (‏stress roentgenogram‏)‏ ‎
I‏.‏  ‎מצב אחרי נקע יותר מפעמיים ללא עדות לפגיעה ברצועות, וללא ‏פתיחה משמעותית  ‎‏1% ‏ ‎
II‏. אי-יציבות של הרצועות, בצורה קלה עד בינונית, פתיחת יתר (‏opening excess‏) ‏מעל ‏‎º‎‏5 עד ‏‎º‎‏10‏  ‎‏5%‏ ‎
III‏.‏  ‎אי-יציבות של הרצועות, בצורה ניכרת,‏  ‎פתיחת ‏יתר מעל ‏‎º‎‏10 עד ‏‎º‎‏15‏    ‎‏10%‏ ‎
IV‏.‏  ‎אי-יציבות של הרצועות בצורה קשה, פתיחת יתר מעל ‏‎º‎‏15‏    ‎‏20%‏ ‎

49. ‎כף הרגל‎ ‎ ‎

(1) ‎רגל שטוחה‎ Pes planus – Pes valgus ‎חד או דו-צדדית ‎
‎א. בכל הדרגות, אך התנועות במפרקי  ‎כף הרגל חופשיות; אין כיווץ ‏שרירים    ‎‏1%‏ ‎
‎ב. בצורה בינונית – ישנה הגבלה בתנועות במפרקי ‏הטרסוס    ‎‏10%‏ ‎
‎ג. בצורה קשה – קיים כיווץ שרירים וCaIlositas-‎‏ ‏נרחבים    ‎‏20%‏ ‎
(2) Pes cavus  ‎חד או דו-צדדית ‎
‎א. בצורה קלה, התנועות במפרקי כף הרגל ‏חופשיות    ‎‏1%‏ ‎
‎ב. עם כיווץ קבוע (‏Clawing‏) של האצבעות והגבלה בתנועות מפרק כף ‏הרגל    ‎‏10%‏ ‎
‎ג. הדפורמציה המתוארת בסעיף קטן ב בצורה יותר קשה ועם (‏Callositas‏) ‏נרחבים    ‎‏15%‏ ‎
‎ד. בצורה קשה מאד        ‎‏20%‏ ‎
‎ה. ‏Talipes cavovarus‏ קשה      ‎‏30%‏ ‎
‎ו. הגבלה בתנועות פרקי כף הרגל: ‏subtalar joint‏ או ‏tarsal joints‏ – ‏ ‎
I‏.‏  ‎הגבלה קלה ללא דפורמציה  ‎‏ ‏  ‎‏5%‏ ‎
II‏.‏  ‎קשיון נח עם ‏דפורמציה      ‎‏10%‏ ‎
III‏.‏  ‎קשיון לא ‏נח      ‎‏20%‏ ‎
(3) ‎קשיון נוח של פרקי ה‎ Tarsus- ‎כגון אחרי‎ Triple ‎arthrodesis    10%‎ ‎
(4) Metatarsalgia ‎טראומתית אחרי דפורמציה של הקשת ‏הרחבית    10%‎ ‎
(5) ‎קטיעה לפי‎ Lisfranc ‎או לפי‎ Chopart ‎עם נטיה לעמדת‎ ‎Equinus    30%‎ ‎
(6) ‎קטיעה כמתוארת בסעיף קטן (5) לאחר ארטרודזיס בתנוחה ‏נוחה    25%‎ ‎
(7) ‎קטיעה‎ Transmetatarsal  25%‎ ‎

50. ‎אצבעות הרגל‎ ‎ ‎

(1) ‎קטיעת אצבעות‎: ‎ ‎
‎א. של כל האצבעות ‎
I‏. עם ראשי ה‏metatarsalia-    ‎‏25%‏ ‎
II‏. בלי ראשי ה‏metatarsalia-    ‎‏15%‏ ‎
‎ב. של אצבע 1‏ ‎
I‏. עם ראש הmetatarsus-‎‏ ‏      ‎‏20%‏ ‎
II‏. בלי ראש ה‏metatarsus-      ‎‏10%‏ ‎
‎ג. של אצבע בודדת או שתי אצבעות פרט לבוהן ‎
I‏. עם ראש ה‏metatarsus-       ‎‏10%‏ ‎
II‏. בלי ראש ה‏metatarsus    ‎‏ ‏  ‎‏5%‏ ‎
‎ד. של שלוש או ארבע אצבעות, פרט לבוהן ‎
I‏. עם ראש ה‏metatarsus-       ‎‏15%‏ ‎
II‏. בלי ראש ה‏metatarsus-    ‎‏ ‏  ‎‏10%‏ ‎
(2) Hallux valgus ‎חד-צדדית ‏קשה      5%‎ ‎
(3) Hallux rigidus ‎חד-צדדית ‏קשה      10%‎ ‎
(4) ‎אצבע פטיש‎   ‎ ‎
‎א. אצבע בודדת ‏        ‎‏1%‏ ‎
‎ב. בכל האצבעות, חד-צדדית ומבלי‎ pes cavus     ‎‏10%‏ ‎
(5) ‎המצב שלאחרי ניתוח של‎ Hallux valgus ‎כשהוא מלווה בהרחקת ראש ‏הmetatarsus-     10%  ‎ ‎
(6) ‎מצב שלאחרי ניתוח  Hallux valgus ‎תוך כדי שמירת ראש ‏הmetatarsus-     5%‎ ‎

51. ‎שרירי הגפיים התחתונים‎ ‎ ‎

(1) ‎פציעת קבוצת השרירים‎, Pyriformis.Gamellus, Obturator, Quadratus ‎fem ‎
‎א. בצורה ‏בינונית        ‎‏10%‏ ‎
‎ב. בצורה ניכרת        ‎‏20%‏ ‎
‎ג. בצורה קשה        ‎‏30%‏ ‎
(2) Gluteus maximus, Medus, Minimus ‎
‎א. בצורה ‏בינונית        ‎‏20%‏ ‎
‎ב. בצורה ניכרת        ‎‏30%‏ ‎
‎ג. בצורה קשה        ‎‏50%‏ ‎
(3) Illio-psoas, pectineus ‎
‎א. בצורה ‏בינונית        ‎‏10%‏ ‎
‎ב. בצורה ניכרת        ‎‏20%‏ ‎
‎ג. בצורה קשה        ‎‏30%‏ ‎
(4) Adductor longus, Brevis, Magnus Gracilis ‎
‎א. בצורה ‏בינונית        ‎‏10%‏ ‎
‎ב. בצורה ניכרת        ‎‏20%‏ ‎
‎ג. בצורה קשה        ‎‏30%‏ ‎
(5) Sartorius, Rectus Femoris, Vastus sor fasciae lataenet, xternus, ‎intermedius-internuse ‎
‎א. בצורה ‏בינונית        ‎‏10%‏ ‎
‎ב. בצורה ניכרת        ‎‏20%‏ ‎
‎ג. בצורה קשה ‏        ‎‏30%‏ ‎
(6) Semi-membranosus Semitendinosus, Biceps femoris,‎ ‎
‎א. בצורה ‏בינונית        ‎‏10%‏ ‎
‎ב. בצורה ניכרת        ‎‏20%‏ ‎
‎ג. בצורה קשה        ‎‏30%‏ ‎
(7) Tibialis anterior, Extensor digit. longus, Peroneus tertius ‎
‎א. בצורה ‏בינונית        ‎‏10%‏ ‎
‎ב. בצורה ניכרת        ‎‏10%‏ ‎
‎ג. בצורה קשה        ‎‏20%‏ ‎
(8) Ttriceps surae,  tibialis posterior, Peroneus Flexor ‎hallucis lungus, Flexor digit, longus Longus, Popliteus ‎
‎א. בצורה ‏בינונית        ‎‏10%‏ ‎
‎ב. בצורה ניכרת        ‎‏20%‏ ‎
‎ג. בצורה קשה        ‎‏20%‏ ‎
(9) Extensor hallucis brevis, Extensor digit. brevis, Interossei ‎
‎א. בצורה ‏בינונית        ‎‏10%‏ ‎
‎ב. בצורה ניכרת        ‎‏10%‏ ‎
‎ג. בצורה קשה        ‎‏20%‏ ‎
(10)   Abductor hallucis, Quadratus, plantae, Adductor ‎hallucis Flexor hallucis, Flexor digit. brevis ‎
‎א. בצורה ‏בינונית        ‎‏10%‏ ‎
‎ב. בצורה ניכרת        ‎‏20%‏ ‎
‎ג. בצורה קשה        ‎‏30%‏

צרו איתנו קשר

עידכונים וחדשות

המלצות ועדת לוקר

המלצות ועדת לוקר כוללות המלצות ועדת גורן ובכך פגיעה קשה בציבור נכי צה"ל ומשפחותיהם


לפרטים נוספים

פרטי התקשרות

כתובת : רח' אברהם לינקולן 22, ירושלים

מיקוד  : 9418635

טלפון  : 02-633-6333 

פקס   :  02-633-6339

דוא"ל :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       
 

מפת הגעה למשרדינו

כותבים עלינו

 תודה רבה למשרד עורכי דין מיכאל בנימין על יחס אישי ושירות מקצועי , הייעוץ שלכם, הגישה והסבלנות זה משהו שלא נתקלתי בו . ובסופו של דבר כמובן קיבלתי את מבוקשי. תודה רבה אמליץ בחום עידו.

כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין מיכאל בנימין, אין לראות באתר זה כתחליף לייעוץ משפטי                                                                                                 site by isweb - בניית אתרים בירושלים