ליקויים בחדות הראייה, פציעות ומחלות עיניים

 52. ליקויים בחדות הראייה, פציעות ומחלות עיניים 

(א) ליקויים בחדות הראייה
לוח קביעת אחוזי הנכות לפי חדות הראייה בכל אחת משתי העיניים (להלן – הלוח)

י ט ח ז ו ה ד ג ב א    
NLP    1/60 3/60 6/60 6/30 6/36 6/21 6/24 6/15 6/18 6/12 6/9 6/6 חדות ראייה  
30% 30% 25% 20% 15% 10% 10% 1% 1% 1% 6/6 (1)
30% 30% 25% 20% 15% 10% 10% 5% 1% 1% 6/9 (2)
40% 35% 30% 25% 20% 15% 15% 10% 5% 1% 6/12 (3)
45% 40% 35% 30% 30% 25% 20% 15% 10% 10% 6/15 6/18 (4)
55% 50% 45% 40% 40% 30% 25% 15% 10% 10% 6/21 6/24 (5)
70% 65% 60% 55% 50% 40% 30% 20% 15% 15% 6/30 6/36 (6)
90% 80% 75% 70% 55% 40% 30% 25% 20% 20% 6/60 (7)
95% 90% 90% 75% 60% 45% 35% 30% 25% 25% 3/60 (8)
100% 100% 90% 80% 65% 50% 40% 35% 30% 30% 1/60 (9)
100% 100% 95% 90% 70% 55% 45% 40% 30% 30% NLP 10


  המספרים שבשורות המאוזנות והמסומנות במספרים (1)-(10) מציינים חדות ראייה של עין אחת, והמספרים שבטורים המאונכים והמסומנים באותיות (א-י) את חדות הראייה של העין השנייה; אחוזים שבמשבצות בהצטלבות כל אחת מהשורות עם כל אחד מהטורים הם אחוזי הנכות.
‎הערה: חדות הראייה תימדד לאחר תיקון אופטי מלא במשקפיים‏‎.‎ ‎

(‎ב) הגבלת שדה הראייה‎ ‎ ‎‎‏(1) הצטמצמות מרוכזת‏ ‎

‎קוטר ממוצע של שדה ראייה עיין אחת   ‎שתי ‏עיניים‎‎ ‎
‎‏ (א) עד 600‏      ‎‏1%‏  ‎‏10%‏ ‎
‎‏(ב) עד 590-410‏    ‎‏5%‏  ‎‏2%‏ ‎
‎‏(ג) עד 400-‏‏310‏      ‎‏10%‏  ‎‏40%‏ ‎
‎‏(ד) עד 300-210‏    ‎‏25%‏  ‎‏60%‏ ‎
‎‏(ה) 200 או פחות    ‎‏30%‏  ‎‏100%‏ ‎
‎‏(2) חסר החצי הפנימי של שדה הראייה מההיקף עד ל200- מהמרכז או ‏פחות  ‎‏10%‏  ‎‏25%‏ ‎
‎‏(3) חסר החצי החיצוני של שדה הראייה מההיקף עד ל200- מהמרכז או ‏פחות  ‎‏20%‏  ‎‏60%‏ ‎
‎‏(4) פגיעה דו צדדית הומונימית בשדה הראייה -‏ ‎
‎‏(א) ‏Homonymous Hemianopsia    ‎‏50%‏ ‎
‎‏(ב) עליונה ‏Homonymous Quadrantanopsia    ‎‏50%‏ ‎
‎‏ (ג) תחתונה ‏Homonymous ‎Quadrantanopsia    ‎‏50%‏ ‎
‎‏ (5) הצטמצמות אחרת של שדה הראייה ‏  ‎ ‎
‎‏(א) חסר של פחות מרביע אחד של שדה הראייה ‏  ‎‏1%‏  ‎‏2%‏ ‎
‎‏(ב) חסר רביע רקתי עליון    ‎‏5%‏  ‎‏15%‏ ‎
‎‏(ג) חסר המחצית ‏העליונה    ‎‏10%‏  ‎‏20%‏ ‎
‎‏(ד) חסר רביע רקתי ‏תחתון    ‎‏10%‏  ‎‏30%‏ ‎
‎‏(ה) חסר המחצית התחתונה‏  ‎‏20%‏  ‎‏65%‏ ‎
‎‏ (ו) חסר רביע אפי עליון‏    ‎‏1%‏  ‎‏10%‏ ‎
‎‏(ז) חסר רביע תחתון‏    ‎‏10%‏  ‎‏20%‏ ‎
‎הערה: לצורך קביעת דרגת נכות לפי סעיף מבחן זה יש לבצע בדיקה ממכשיר גולדמן עם ‏מטרה /4‏v ‎או במכשיר מקובל אחר‎.‎ ‎

53. ‎עקירת עין, שינוי במנח העין והעפעפיים‎
 ‎עיין אחת  ‎שתי עיניים ‎

(1) ‎מצב אחרי עקירת עין או הצטמקותה  (Phtysis) ‎בחישוב ‏קומולטיבי    5%‎ ‎
(2) ‎מצב אחרי עקירת ‏העיניים        100%‎ ‎
(3) ‎שינוי במנח העין והעפעפיים‎ –     ‎ ‎
‎‏(א) ‏Ectropion, Entropion, Lagophthalmus, ‎‏ ‏Exophthalmus ‎‏ בצורה קלה ‏עד ‏בינונית            ‎‏1%‏  ‎‏2%‏ ‎
‎‏(ב) ‏Ectropion, Entropion, Lagophthalmus, ‎‏ ‏Exophthalmus ‎‏ בצורה ‏קשה  ‎‏10%‏  ‎‏20%‏  ‎ ‎
‎‏ (ג) ‏Enophthalmus‏ (כולל ‏Pseudoptosis‏) בצורה קלה עד ‏בינונית  ‎‏1%‏  ‎‏2%‏ ‎
‎‏(ד) ‏Enophthalmus‏ (כולל ‏Pseudoptosis‏) בצורה ‏קשה  ‎‏10%‏  ‎‏20%‏ ‎

54. ‎מצב אחרי פציעה חודרת‎ 
‎נכות תיקבע בהתאם לפגימות שנשארו לאחר ‏אותה פציעה.‏‎

‎ ‎
55. ‎צניחת עפעף‎ Ptosis ‎עיין אחת  ‎שתי עיניים‎ ‎

(‎א) צניחה ‏חלקית ‎
‎‏(1) מ1- מ”מ עד 1.5 מ”מ    ‎‏1%‏  ‎‏2%‏ ‎
‎‏(2) מ1.6- מ”מ עד 5 מ”מ    ‎‏10%‏  ‎‏20%‏ ‎
‎‏(3) צניחה חלקית המכסה את האישון במבט ‏קדימה  ‎‏15%‏  ‎‏30%‏ 
(‎ב) צניחה מלאה – אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם ללוח לקביעת חדות הראייה; חדות הראייה ‏של העין הפגועה תיחשב כחדות ראייה של 3/60‏‎.‎ ‎
(‎ג) פטוזיס המהווה פגם קוסמטי – בעין שנכותה 30% תינתן תוספת של 5% בחישוב קומולטיבי‎.‎ ‎

56. ‎דרכי הדמעות, חוסר דמעות‎ ‎עיין אחת  ‎שתי עיניים‎ ‎

(‎א) הפרעות בניקוז הדמעות ‎
‎‏(1) הפרעות בניקוז הדמעות בלא דמעת ‏חיצונית  ‎‏1%‏  ‎‏2%‏ ‎
‎‏(2) הפרעות בניקוז הדמעות עם דמעת ‏חיצונית  ‎‏10%‏  ‎‏20%%‏ 
(‎ב) חוסר דמעות  ‎ ‎
‎‏(1) חוסר דמעות בצורה קלה עד בינונית‏  ‎‏1%‏  ‎‏2%‏ ‎
‎‏(2) חוסר דמעות ניכר או ‏מוחלט    ‎‏10%‏  ‎‏20%‏ ‎
  ‎הערה: לתופעות נלוות בקרנית ובלחמית תינתן נכות נוספת על פי סעיפי ‏מבחן מתאימים‎.‎ ‎

57. ‎פזילה וליקוי בקונברגנציה‎ ‎ ‎

(‎א‎) Heterophoria ‎או חולשת קונברגנציה הגורמות להפרעות ‏תפקודיות  10%  ‎ ‎
(‎ב) פזילה ‎
‎‏(1) בלא כפילות ראייה, או עם כפילות במבט כלפי ‏מעלה    ‎‏10%‏ ‎
‎‏(2) עם כפילות ראייה במבט כלפי מטה ו/או ‏לצדדים    ‎‏15%‏ ‎
‎‏(3) עם כפילות ראייה במבט ישר קדימה‏    ‎‏20%‏ ‎
‎‏(4) עם כפילות ראייה המחייבת כיסוי עין אחת‏    ‎‏25%‏ ‎
‎הערה: איבוד אקומודציה – ראה פרט 62(ד‏‎).‎ ‎

58. ‎ברקית‎ ((Glaucoma, ‎לחץ תוך עיני מוגבר‎ 
‎עיין אחת  ‎שתי ‏עיניים‎ 

(‎א) ‏גלאוקומה          5%  10%‎ ‎
(‎ב) מצב אחרי ניתוח או טיפול לייזר מוצלחים  1%  2%‎ ‎
(‎ג) יתר לחץ תוך עיני המצדיק מעקב בלבד חד או דו ‏עיני  1%  1%‎ ‎
‎הערה: פגיעה בחדות ראייה ובשדה הראייה הנלווית לגלאוקומה מזכה בנכות נוספת, על פי סעיפי ‏מבחן מתאימים‎.‎ 

59. ‎דלקת לחמית, דלקת עפעפיים‎ 
‎עיין אחת  ‎שתי ‏עיניים‎‎ ‎

(‎א) מצב ‏קל          1‎‎%  2%‎ ‎
(‎ב) מצב ‏בינוני          ‎‎5%  7%‎ ‎
(‎ג) מצב ‏קשה          1‎‎0%  15%‎ ‎

60. ‎גרענת‎ (Trachoma) ‎דרגת נכות תיקבע בהתאם לפרט 59‏‎.‎ ‎

61. ‎עכירות בקרנית‎ ‎עיין אחת  ‎שתי עיניים‎‎ ‎
(‎א) בלא פגם ‏קוסמטי        1%  1%‎ ‎
(‎ב) עם פגם ‏קוסמטי          5%  10%‎ ‎
‎הערה: הפגיעה בראייה הנלווית לפגיעה בקרנית תיקבע לפי הלוח‏‎.‎ ‎

62. ‎עדשה‎ ‎עיין אחת  ‎שתי עיניים‎‎ ‎

(‎א) חוסר עדשה או נקע‎ (Luxation) ‎של ‏העדשה  10%  20%‎ ‎
(‎ב) תת נקע‎ (Sub-luxation) ‎של העדשה עם הפרעות ‏ניכרות  5%  10%‎ ‎
(‎ג) מצב לאחר השתלת עדשה תוך עינית בלא אובדן ‏אקומודציה  5%  10%‎ ‎
(‎ד) אובדן אקומודציה שאינה נובעת מפרסביופיה ‏‏(תוספת‏‎)  5%  10%‎ ‎
(‎ה) ירוד‎ ‎‎(Cataract)        5%  10%‎ ‎
  ‎הערה‎‎‏: הפגיעה בראייה הנלווית לפגיעה בעדשה תיקבע לפי הלוח.‏ ‎

63. ‎הרחבת אישון חבלתית‎ (Traumatic Mydriasis) ‎עיין ‏אחת  ‎שתי עיניים‎‎ ‎

(1) ‎אישון רחב, אך מתכווץ עד לקוטר 5 ‏מ”מ    1%  2%‎ ‎
(2) ‎אישון שאינו מתכווץ עד לקוטר 5 מ”מ, או אישון מעוות הגורם לפגם ‏קוסמטי  5%  10%‎ ‎
‎הערה: הפגיעה בראייה הנלווית לפגיעה באישון תיקבע לפי הלוח‏‎.‎ ‎

64. ‎קולובומה של הקשתית‎ ‎עיין אחת  ‎שתי עיניים‎‎ ‎

(‎א) קטנה או מוסתרת על ידי העפעף ‏העליון    1%  2%‎ ‎
(‎ב) גדולה, או הכוללת את שוער האישון‎ (Sphincter) – ‎הנכות תיקבע בהתאם לפרט 63(2‏‎).‎ ‎
‎הערה: הפגיעה בראייה הנלווית לפגיעה בקשתית תיקבע לפי הלוח‏‎.‎ ‎

65. ‎דלקת הענבית‎ (Uveitis) ‎עיין אחת  ‎שתי עיניים‎‎ ‎

(‎א) שנה לפחות אחרי הדלקת, בלי התקפים ‏חוזרים  1%  2%‎ ‎
(‎ב) מצב עד שנה לאחר הדלקת הראשונה או יותר משנה עם התקפים חוזרים ‏נדירים  10%   20%‎ ‎
(‎ג) התקף ראשון של הדלקת או דלקות חוזרות תכופות או דלקת ‏מתמשכת  15%  30%‎ ‎
‎הערה: הפגיעה בראייה הנלווית לפגיעה בענבית תיקבע לפי הלוח‏‎.‎ ‎

66. ‎זגוגית‎ (Vitreous Body ‎עיין אחת  ‎שתי עיניים‎‎ ‎

(‎א) עכירות בזגוגית‎ ‎          ‎ ‎
‎‏(1) בצורה קלה, כולל הפרדות זגוגית אחורית ‏‏(‏P.V.D.‎‏)‏  ‎‏1%‏  ‎‏2% ‏ ‎
‎‏(2) עכירות בינונית או קשה‏    ‎‏5%‏  ‎‏10%‏ ‎
(‎ב) לאחר ניתוח כריתת זגוגית ‏אחורית    5%  10%‎ 
‎הערה: הפגיעה בראייה הנלווית לפגיעה בזגוגית תיקבע לפי הלוח‏‎.‎ ‎

67. ‎ירוד‎ (Cataract) ‎יחול המבחן שבפרט 62(ה‏‎)
‎ ‎


68. ‎רשתית‎ (Retina) ‎עיין אחת  ‎שתי עיניים‎‎ ‎
(‎א) מצב לאחר טיפול מוצח בהיפרדות ‏רשתית  1%  2%‎ ‎
(‎ב) רטינופטיות המחייבות טיפול והיפרדות ‏רשתית  5%  10%‎ ‎
(‎ג) רטינופטיות אחרות שאינן מחייבות טיפול  1%  2%‎ ‎
‎הערה: הפגיעה בראייה ובשדה הראייה, הנלווית לפגיעה ברשתית, מזכה בנכות נוספת על פי סעיפי ‏מבחן מתאימים‎.‎

צרו איתנו קשר

עידכונים וחדשות

המלצות ועדת לוקר

המלצות ועדת לוקר כוללות המלצות ועדת גורן ובכך פגיעה קשה בציבור נכי צה"ל ומשפחותיהם


לפרטים נוספים

פרטי התקשרות

כתובת : רח' אברהם לינקולן 22, ירושלים

מיקוד  : 9418635

טלפון  : 02-633-6333 

פקס   :  02-633-6339

דוא"ל :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       
 

מפת הגעה למשרדינו

כותבים עלינו

 תודה רבה למשרד עורכי דין מיכאל בנימין על יחס אישי ושירות מקצועי , הייעוץ שלכם, הגישה והסבלנות זה משהו שלא נתקלתי בו . ובסופו של דבר כמובן קיבלתי את מבוקשי. תודה רבה אמליץ בחום עידו.

כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין מיכאל בנימין, אין לראות באתר זה כתחליף לייעוץ משפטי                                                                                                 site by isweb - בניית אתרים בירושלים