מחלות אף, פה, אוזן וגרון

69. ‎אף‎ ‎ ‎
‎א. שינויים בצורת החיצונית‎ -    ‎ ‎
‎‏(1) בצורה קלה וללא הפרעות בנשימה‏  ‎‏1%‏ ‎

‎‏(2) בצורה ניכרת עם הפרעות בנשימה או חסר של חלק מהאף, נחיריים לא ‏גלויים  ‎‏20%‏ ‎
‎‏(3) חסר של אף כולו או חלקו, נחיריים גלויים ‏  ‎‏30%‏ ‎
‎ב. הפרעות בנשימה דרך האף כתוצאה משינוייםבחלל האף כולל‎: :Allergic & ‎Vasomotor Rhinitis Atrophic Rhinitis ‎
‎‏(1) הפרעה קלה עד בינונית‏    ‎‏1%‏ ‎

‎‏(2) הפרעה ניכרת, חסימה חד צדדית קבועה‏  ‎‏10%‏ ‎
‎‏(3) חסימה דו צדדית קבועה‏    ‎‏20%‏ ‎
‎ג. אבדן חוש הריח והטעם‎ -‎ ‎
‎‏(1) אובדן חוש הריח‏      ‎‏1%‏ ‎

‎‏(2) אובדן חוש הריח והטעם    ‎‏5%‏ ‎

70. ‎חך ובית הבליעה – (תיקון: תשנ”ה‏‎)‎ ‎
‎א. ליקויים בחך הרך ‎
‎‏(1) בצורה קלה‏      ‎‏10%‏ ‎

‎‏(2) בצורה קשה עם הפרעות ניכרות בדיבור  ‎‏20%‏ ‎
‎ב. חסר בחך הקשה‎ -‎ ‎
‎‏(1) פחות ממחצית ‏      ‎‏10%‏ ‎

‎‏(2) מחצית או יותר‏      ‎‏20%‏ ‎
‎ג. הלוע‎ ( – Pharynx)‎ ‎
‎‏(1) דלקת כרונית בצורה בינונית עם גירוי קבוע ‏  ‎‏1%‏ ‎

‎‏(2) דלקת כרונית בצורה ניכרת עם קשיים קבועים בבליעה‏  ‎‏5%‏ ‎
‎‏(3) הפרעה קשה בבליעה שמחייבת שימוש בזונדה  ‎‏20%‏ ‎

71. ‎לארינקס מיתרי הקול וקנה‎, ( Larynx & Vocal Cords Trachea)‎ ‎
‎א. הפרעות בדיבור כתוצאה ממחלה, פציעה או ניתוח של לארינקס או קנה‎ -‎ ‎
‎‏(1) צרידות לא קבועה (אינטרמיטנטית)‏  ‎‏1%‏ ‎

‎‏(2) צרידות קבועה -‏ ‎
I‏. בצורה קלה עד בינונית, הדיבור ברור‏    ‎‏5%‏ ‎
II‏. בצורה ניכרת, אין קשיים בקליטת הדיבור‏    ‎‏10%‏ ‎
III‏. בצורה קשה, הגורמת לקשיים לזולת בהבנה או קליטה של ‏הדיבור    ‎‏20%‏ ‎
IV‏. איבוד קול (‏Aphonia‏) ללא טראכאוסטומיה ‏    ‎‏30%‏ ‎
‎ב. הפרעות בנשימה‎ -    ‎ ‎
‎‏(1) בצורה קלה, ללא השפעה על תיפקודי ריאות  ‎‏5%‏ ‎

‎‏(2) עם השפעה על תיפקודי הריאות – דרגת הנכות תיקבע לפי חומרת הליקוי ‏התיפקודי לפי פרט 5.א.‏ ‎
‎‏(3) טראכאוסטומיה מתמדת (כולל איבוד קול)‏‎ (Persistent ‎tracheostomy)  ‎‏50%‏ ‎

72. ‎חוש השמיעה ואוזניים‎)‎ ‎
‎א. ליקויי שמיעה בתחום הדיבור צלילים נמוכים

אחוזי הנכות ייקבעו לפי לוח תוצאות ‏אודיומטריה שלהלן: הבדיקה האודיומטרית תבוצע בידי קלינאי תקשורת מוסמך ותיערך בתא ‏אטום תקני. הערכת הנכות תבוסס על ערכי צליל טהור‎ (PT) ‎התוצאה הקובעת תחושב לפי ממוצע ‏של ירידה בשמיעה בתדירויות של 500, 1,000, ו- 2,000 מחזורים לשניה, לגבי כל אוזן בנפרד. בדיקת ‏סף השמיעה למילים‎ (SRT) ‎תבוצע בבדיקת ביקורת חובה‎.‎ ‎
‎ ‎
‎לוח תוצאות אודיומטריה ‎
שמיעה ‎
  
‎הערות‎‎‏:‏ ‎
‎‏(1) המספרים שבשורות המאוזנות המסומנות במספרים 14-1 מציינים את הפחתת כושר ‏השמיעה בדציבלים באוזן אחת והמספרים שבטורים המאונכים המסומנים באותיות א-י”ד – ‏באוזן השניה;‏ ‎
‎‏(2) האחוזים שבמשבצות בהצטלבות כל אחת מהשורות עם כל אחד מהטורים הם אחוזי ‏הנכות לפי הפגימה הנדונה.‏ ‎
‎‏(3) לצורך קביעת אחוזי הנכות לפי לוח זה יובאו בחשבון תדירויות עד 2,000 מחזורים ‏לשניה (הרץ).‏ ‎

‎ב. חרשות מוחלטת בשתי האוזניים ללא כל אפשרות לשיקום ‏    75%‎ ‎
‎ג. ליקוי שמיעה בתחום צלילים גבוהים 3,000 ו- 4,000 הרץ החל ב25- דציבלים (בנוסף לליקוי ‏שמיעה בתחום הדיבור‎) -‎ ‎
‎‏(1) ללא טינטון ‏‎(Tinitus)‎‏ או עם טינטון לא קבוע ‏  ‎‏1%‏ ‎

‎‏(2) כנ”ל עם טינטון ‏‎(Tinitus)‎‏ קבוע, המתחיל לא יותר מחצי שנה לאחר חבלה ‏ולא מאוחר מיום ההפסקה לחשיפה לרעש ‏         &nbsp‎;  ‎‏10%‏ ‎
‎ד. אוזן חיצונית‎ -‎ ‎
‎‏(1) חוסר או עיוות בולט של אפרכסת אחת‏  ‎‏10%‏ ‎

‎‏(2) חוסר או עיוות בולט של שתי אפרכסות‏  ‎‏20%‏ ‎
‎‏(3) היצרות ‏‎(stenosis, atresia)‎‏ של צינורית השמיעה החיצונית ‎
I‏. חד-צדדית        ‎‏1%‏ ‎
II‏. דו-צדדית        ‎‏5%‏ ‎
‎‏(4) דלקת כרונית של האוזן החיצונית עם התלקחויות תכופות ‎
I‏. חד-צדדית        ‎‏5%‏ ‎
II‏. דו-צדדית        ‎‏10%‏ ‎
‎ה. אוזן תיכונה‎ -‎ ‎
‎‏(1) נקב מרכזי יבש בעור התוף -‏ ‎

I‏. חד-‏צדדי          ‎‏5%‏  ‎ ‎
II‏. דו-‏צדדי          ‎‏10%‏ ‎
‎‏(2) דלקת כרונית של האוזן התיכונה, הפרשות תכופות -‏ ‎
I‏. חד-‏צדדית        ‎‏10%‏ ‎ ‎ ‎
II‏. דו-צדדית        ‎‏15%‏ ‎
‎‏(3) מצב אחרי ניתוח מסטויד רדיקלי או מוגבל, חלל יבש -‏ ‎
I‏. חד-‏צדדי          ‎‏1%‏ ‎
II‏. דו-‏צדדי          ‎‏5% ‏ ‎
‎‏(4) מצב אחרי ניתוח מסטויד עם הפרשה כרונית -‏ ‎
I‏. חד-‏צדדי          ‎‏10%‏ ‎
II‏. דו-‏צדדי          ‎‏15%‏ ‎
‎בנוסף לפסקאות (1) עד (4), תיקבע נכות לליקוי שמיעה.‏ ‎
‎ו. אוזן פנימית‎ -‎ ‎
‎‏(1) פגיעה בחלק הקוכלארי – אחוזי הנכות ייקבעו לפי ליקוי שמיעה ‎

‎‏(2) פגיעה בחלק הוסטיבולרי‏ ‎
I‏. התקפי סחרחורת ובחילה בצורה קלה‏    ‎‏5%‏ ‎
II‏. כנ”ל בצורה בינונית, התקפים תכופים‏    ‎‏20%‏ ‎
III‏. כנ”ל בצורה קשה וממושכת, קושי בהליכה ‏עצמית    ‎‏50%‏ ‎
IV‏. כנ”ל מצב המחייב ריתוק למיטה‏    ‎‏80%‏ ‎
‎קביעת דרגת נכות לענין זה התבסס על בדיקה קלינית ואלקטרוניסטגמוגרפית ‏‎(E.N.G).‎

צרו איתנו קשר

עידכונים וחדשות

המלצות ועדת לוקר

המלצות ועדת לוקר כוללות המלצות ועדת גורן ובכך פגיעה קשה בציבור נכי צה"ל ומשפחותיהם


לפרטים נוספים

פרטי התקשרות

כתובת : רח' אברהם לינקולן 22, ירושלים

מיקוד  : 9418635

טלפון  : 02-633-6333 

פקס   :  02-633-6339

דוא"ל :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       
 

מפת הגעה למשרדינו

כותבים עלינו

 תודה רבה למשרד עורכי דין מיכאל בנימין על יחס אישי ושירות מקצועי , הייעוץ שלכם, הגישה והסבלנות זה משהו שלא נתקלתי בו . ובסופו של דבר כמובן קיבלתי את מבוקשי. תודה רבה אמליץ בחום עידו.

כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין מיכאל בנימין, אין לראות באתר זה כתחליף לייעוץ משפטי                                                                                                 site by isweb - בניית אתרים בירושלים