מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום)(תיקון מס' 27), התשע"ג-2013 , שהגישה הממשלה.

לפי הצעת החוק, נכה בעל דרגת נכות מיוחדת יהיה זכאי לקבל טיפול רפואי על חשבון המדינה, גם אם הטיפול האמור אינו נובע בהכרח מבעיה רפואית שקרתה או החמירה בתקופת שירותו הצבאי ועקב שירותו, למעט טיפול קוסמטי שאינו נדרש כחלק מהטיפול. מוצע לקבוע כי זכאות כאמור אינה גורעת מזכאותו לקבל טיפול באמצעות קופת החולים לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994, או לפי כל דין או הסכם המקנה זכאות לטיפול. במקרה שבו מימש נכה כאמור את זכאותו שלא באמצעות אגף שיקום נכים, וחלה עליו חובת השתתפות עצמאית במימון הטיפול האמור, יקבל הנכה החזר מהמדינה לפי כללים שיקבעו.

בדברי ההסבר להצעה, נכתב כי "סעיף 43 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), קובע כי נכה לפי החוק, יקבל טיפול במחלה שחלה בה, בחבלה שנחבל או במחלה שהחמירה בתקופת שירותו עקב שירותו על חשבון המדינה. טיפול זה ניתן באמצעות אגף שיקום נכים במשרד הביטחון. דרגת נכות מיוחדת הנקבעת לפי החוק ולפי תקנות הנכים, היא דרגת הנכות הגבוהה ביותר הנקבעת לנכים שנפגעו תוך כדי ועקב שירותם הצבאי. בשל מורכבות פגיעתם של נכים אלה ומצבם הרפואי הירוד, הם סובלים, למרבה הצער, מבעיות רפואיות נוספות שאינן נובעות בהכרח מנכותם. לפיכך, מוצע לתקן את החוק ולקבוע, כי נכים בדרגת נכות מיוחדת יקבלו באמצעות אגף שיקום נכים, על חשבון המדינה, טיפול בדומה לזה שניתן בשל נכות מוכרת, בכל עניין, אף אם הטיפול הנדרש אינו נובע מנכותם האמורה. עם זאת מוצע להחריג מטיפולים אלה טיפולים קוסמטיים שאינם נובעים מהנכות, ואולם יובהר, כי אם הטיפול הקוסמטי נדרש כחלק מהטיפול בנכות המוכרת, הוא ימשיך להינתן על חשבון המדינה"

20 ח"כים תמכו בהצעה בקריאה ראשונה ללא מתנגדים. ההצעה תועבר לוועדת העבודה הרווחה והבריאות, להכנתה לקריאות השנייה והשלישית.

עידכונים וחדשות

המלצות ועדת לוקר

המלצות ועדת לוקר כוללות המלצות ועדת גורן ובכך פגיעה קשה בציבור נכי צה"ל ומשפחותיהם


לפרטים נוספים

צרו איתנו קשר

פרטי התקשרות

כתובת : רח' אברהם לינקולן 22, ירושלים

מיקוד  : 9418635

טלפון  : 02-633-6333 

פקס   :  02-633-6339

דוא"ל :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       
 

מפת הגעה למשרדינו

כותבים עלינו

 תודה רבה למשרד עורכי דין מיכאל בנימין על יחס אישי ושירות מקצועי , הייעוץ שלכם, הגישה והסבלנות זה משהו שלא נתקלתי בו . ובסופו של דבר כמובן קיבלתי את מבוקשי. תודה רבה אמליץ בחום עידו.

כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין מיכאל בנימין, אין לראות באתר זה כתחליף לייעוץ משפטי                                                                                                 site by isweb - בניית אתרים בירושלים