עורך דין פירוק חברה מרצון

משרד עורכי הדין מיכאל בנימין, הינו משרד עו"ד תאגידים המתמחה בפירוק חברות. 

הליך פירוק מרצון במסלול רגיל ההליך מיועד לכל חברה, המסוגלת לשלם כל חובותיה תוך 12 חודש לאחר תחילת פירוקה. הנחיות לפירוק במסלול הרגיל :

1. לפני תחילת הליך הפירוק וודא באמצעות נסח החברה כי כל הדירקטורים של החברה אכן רשומים במרשם החברות. במידה ורשימת הדירקטורים המכהנים אינה תואמת את התדפיס יש לעדכן את המרשם בטופסשינויים בהרכב דירקטוריון.

2. על כל הדירקטורים או רובם, לחתום על תצהיר כושר פירעון . תצהיר לדוגמה

3. יש להמציא את תצהיר כושר הפירעון לרשם החברות, ולזמן אסיפה כללית של החברה לצורך קבלת החלטה על פירוק מרצון . חשוב !! על האסיפה להתקיים לא יאוחר מ 3 חודשים מיום חתימת התצהיר, אך אין טעם לקיימה כל עוד לא ניתן אישור רשם החברות לתקינות תצהיר כושר הפירעון. חשוב !! בקשות לפטור מאגרה ניתן לשלוח רק עם דו"ח המפרק הסופי. אין לשלוח לרשם החברות בקשות פטור מאגרה בשלב מוקדם יותר של התהליך.

4. עם קבלת אישור רשם החברות לתקינות תצהיר כושר הפירעון, על האסיפה כללית של החברה לקבל החלטה על הפירוק מרצון, ולמנות מפרק וזאת לא יאוחר מ 3 חודשים לאחר החתימה על תצהיר כושר הפירעון.

5. יש לפרסם ברשומות את החלטת האסיפה הכללית בדבר הפירוק מרצון, לא יאוחר מ 7 ימים מקבלת ההחלטה. נוסח הודעה לדוגמה. לתשלום אגרת פרסום ברשומות. שימו לב - על ההודעה לרשומות להיות מודפסת במלואה, ללא ציון פרטים בכתב יד, למעט החתימה. מחלקת רשומות תחזיר לפונים כל הודעה שלא תודפס כאמור. לנוחותכם מצ"ב ההודעה בקובץ וורד

6. על המפרק להודיע לרשם החברות על מינויו, לא יאוחר מ 21 יום לאחר החלטת האסיפה הכללית. הודעת מפרק לדוגמה .

7. לאחר קבלת אישור רשם החברות על תקינות הודעת המפרק, על המפרק לפעול למימוש נכסי החברה, וסילוק כל התחייבויותיה ולהכין דו"ח סופי של הפירוק.

8. לאחר הכנת הדו"ח הסופי על המפרק לזמן אסיפה כללית סופית של החברה, ולפרסם אותה בהודעה שתפורסם ברשומות לפחות חודש ימים לפני מועד האסיפה. פרסום לדוגמה. חשוב !! עקב זמני הפרסום ברשומות יש לשלוח למדור רשומות את ההודעה כחודשיים מראש לפני מועד האסיפה.

9. לא יאוחר מ7 ימים לאחר אישור הדו"ח הסופי באסיפה הכללית, על המפרק לשלוח לרשם החברות הודעה על אישור הדו"ח. הודעה לדוגמה. להודעה זו יש לצרף : א. צילומי שני הפרסומים ברשומות. ב. מסמכי בקשה לפטור מאגרה ( ככל שמבוקש פטור).

10. המתן לאישור רשם החברות על סיום ההליך או הוראות לתיקון.

יצירת קשר

אנו ממליצים כי תצרו קשר עם עו"ד לפירוק חברה ותקבלו ייעוץ ראשוני ללא כל התחייבות מצדכם.

לנחויותכם להלן קישור לרשם החברות ועוד.

עידכונים וחדשות

המלצות ועדת לוקר

המלצות ועדת לוקר כוללות המלצות ועדת גורן ובכך פגיעה קשה בציבור נכי צה"ל ומשפחותיהם


לפרטים נוספים

צרו איתנו קשר

פרטי התקשרות

כתובת : רח' אברהם לינקולן 22, ירושלים

מיקוד  : 9418635

טלפון  : 02-633-6333 

פקס   :  02-633-6339

דוא"ל :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       
 

מפת הגעה למשרדינו

כותבים עלינו

 תודה רבה למשרד עורכי דין מיכאל בנימין על יחס אישי ושירות מקצועי , הייעוץ שלכם, הגישה והסבלנות זה משהו שלא נתקלתי בו . ובסופו של דבר כמובן קיבלתי את מבוקשי. תודה רבה אמליץ בחום עידו.

כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין מיכאל בנימין, אין לראות באתר זה כתחליף לייעוץ משפטי                                                                                                 site by isweb - בניית אתרים בירושלים